MH 17, Bellingcat, Spiegel, jeho šéfredaktor a Kosa


Vyšetřování  tragedie  letu MH 17 je   jedna  velká podivnost  sama.  Od katastrofy uběhl už rok a  oficiálně  nejsou žádné výstupy, kromě prohlášení, že  letadlo se nezřítilo ani vlivem chyby či záměru jeho posádky, ani kvůli fatálnímu technickému defektu letadla, ani kvůli  teroristickému útoku na jeho palubě, nýbrž vlivem rychle  letících částí, které z venku  narazily do kabiny stroje a způsobily  jeho celkovou devastaci, která měla za důsledek pád.

Nejsou zodpovězeny- dodávám znovu, že  téměř  po roce !!! dvě základní otázky:

1- odkud pocházejí ty  rychle letící projektily –  zda  z rakety  země – vzduch protileteckého systém, či snad šlo o munici z leteckého kanonu nebo zda    jde  o součásti  rakety vzduch-vzduch odpálené z jiného letadla

2- která z  možných stran onu smrtelnou  palbu má  na svědomí.

Kdyby se  tahle tragedie  přihodila  někdy do roku 1960 nebylo by se  celkem čemu divit. Prostě  k disposici by byla vlastně jen přímá pozorování obyvatel a vojáků v místě  sestřelu a nic  dalšího. Tedy  něco, co kromě osobní výpovědi se nedá zdokumentovat. Jenže k tragedii došlo o více než 50 let později, v čase, kdy každý centimetr  za zeměkouli je  několikrát denně  monitorován  špionážnímu družicemi různých států, vybavených mimořádně  citlivými přístroji pro  zachycování a  analýzu signálů a obrazů v  různých částech   spektra a na různých frekvencích, kdy oblast  bojů na Ukrajině  je  pod trvalým monitoringem vysoce  výkonných aktivních i pasivních radarů a další  přístrojů,  v  době, kdy není problém /doložitelně/ odposlouchat a zaznamenávat utajenou a šifrovanou telefonní a kdo ví jakou korespondenci německé kancléřky, francouzského nebo ruského prezidenta!

V téhle  době ovšem nelze, během několika  týdnů nebo nanejvýš  měsíců,   jednoznačně  doložit – nezpochybnitelnými satelitními snímky, radarovými záznamy, přepisy příslušných hovorů at už osádky  vozidla  raketového komplexu či pilota smrtícího letounu s kontrolní věží,  záznamem letu rakety, atd. atd., jednoznačně  a bezpochybnitelně  zodpovědět obě  otevřené otázky, tak aby nezústaly  žádné otazníky?  Navíc – vyšetřování se ujalo konsorcium  4 zemí, z nichž ta, která  je  jedním ze dvou podezřelých a která jasně  jako jediná  z neštěstí HM17 mohla mít profit, si prosadila, že  at bude zjištěno cokoli,  smí to být zveřejněno jen pokud   /také/ ona k tomu dá souhlas….

Takže  prostě  přesné  výstupy  nejsou.  Jako bychom žili v roce 1955 a tehdejších technických, informačních, vědeckých  a technologických danostech a  ne v roce  2015!

Není divu, že tohle  nepochopitelné informační vakuum se  snaží zaplnit   neoficiální „vyšetřovatelé“,  „analytici“, vykladači  všeho možného, kteří, v mnoha případech připomínají nejvíce ze  všeho vymítače  Satana z  vrcholného středověku, jejichž cílem není objasnit, ale potvrdit svého, předem daného heretika, který za sestřel může.  A  to se  snahou více či méně  viditelnou.  Jako například  tzv.  Bellingcat. Který si říká, že  jde o spolek pro civilní  investigativní žurnalistiku. Jehož výstupy  s obrovským gustem cituje nejen český, ale  celý západní mainstream.

V tomto okamžiku si dovolím malou odbočku – kdokoli z návštěvníků Kosy může  nyní kontrovat – a Kose  nedělá to samé? Ta  nemá svoje preference a  nesnaží se  interpretovat  zjištěná fakta?   Odpovídám zcela jednoznačně  –  NE. Bellingcat si vybral stranu i viníka  předem. A  snaží se,  za  každou cenu  to svými vývody potvrdit. Kosa, když píše o věcech souvisejících s MH 17 zveřejnuje  zjištění jiných z dostupných veřejných zdrojů a  na základě  těchto zjištění klade zejména otázky,  které se nikdo z mainsreamu nenamáhá položit sám sobě, natož veřejnosti a už vůbec  ne oficiálním místům.  Tak jako jsem to učinil v těch řádcích, které jste si dosud  dnes přečetli“ Ta zásadní otázka  zní – jak to,  že  dnes, s celou naší technikou a vědou  nejsme schopni objasnit pád  malajského Boeingu o nic více, než by toho byl schopen takový Albrecht z Valdštejna  v  době , kdy velel za třicetileté války  císařským vojskům za pomoci svých astrologů, astronomů  a alchymistů?

Bellingcat a podobní na to jdou odjinud. Ti  nám předkládají SVÁ zjištění  a SVOU INTERPRETACI těch zjištění a to včetně označení viníka. A  to vždy  bez jakékoli pochybnosti nad  svým závěrem. Otgázky typu – a oprvadu to nemůže být jinak? si  zjevně nekladou.  Prostě  ve  stylu – my jsme  zjistili  tohle tohle tohle, což dokazuje toto, toto a toto. A  to bez jakýchkoli pochybností. Tečka.

Poslední velké  celozápadní medializaci se  Bellincatu dostalo, když před pár  dny zveřejnil  svou 40-ti stránkovou studii  k sestřelu MH 17, kdy obvinil Rusko z  manipulace satelitních snímků, které zachycovaly  palebná postavení ukrajinských protiletadlových systémů  BUK  v oblasti bojů, kterým Rusové kladou  za vinu , že mají MH17 na svědomí.  Prý byly  přetvořeny  Rusy  podle jejich potřeb  úpravami ve Fotoshopu.  Tento závěr  obletěl celý svět.  Stejně jako před časem jiná podobná  zpráva  Bellingcatu, která měla dokumentovat  přesun jednoho vozidla  s raketami BUK z Ruska  na povstalecká území  ke Snižnému,  kde  toto vozidlo mělo odpálit jednu ze tří raket a sundat   civilní letadlo a zase zmizet do Ruska.  Opět odbočím – zvláštní  mi přišlo,  že  Bellingcat  ani nenapadlo řešit  například  takovou drobnost, jakou jsou chybějící ostatní doprovodná vozidla  technické podpory,  které raketový systém, ke  své činnosti  nezbytně, před odpálením – potřebuje – viz například  sobotní článek apokalyptomana  Sloužil jsem u PVO…. Ale jak jsem napsal –  Bellingcat si  /nevhodné/ otázky neklade. A ti, co tak rádi zveřejnují jeho výstupy – také ne. Což byl příklad  i té poslední zprávy o  ruském falšování satelitních snímků.  Zájemci ji, v  německé verzi  najdou celou zde:

Click to access Forensic_analysis_of_satellite_images_DE.pdf

a  jistě tam bude k nalezení někde i v anglické mutaci.  Proč o tom píši a  proč  dnes? Protože  mezi těmi, kteří  velmi naslouchají, resp. naslouchali vývodům Bellingcatu je/byl  i německý Spiegel. Medium renomované, jehož  články  zásadním způsobem vytvářejí  mediální obraz  světa  a mají velkou váhu.  A který   je symbolem verifikované a verifikovatelné žurnalistiky.

Spiegel šel dokonce tak daleko, že vytvořil, k MH 17 speciální vyšetřovací tým   „Correctiv“  společně se  švédským listem „Algemeen Dagblad“. Aby  se dobral pravdy. Vážím si Spieglu. A proto mi nevadí, že ohledně  dění na Ukrajině  a role  Ruska  v něm, zastává, více méně, opačné stanovisko než já a Kosa. Použiji už omletý druhý zákon Kosy – dobrý autor není ten, s kterým mohu souhlasit! Spiegel má právo  na svůj redakční náhled  a své názorové preference. Pokud ovšem zůstane, ve  zpravodajských věcech / komentáře  jsou něco jiného/ věren zásadě padni  komu padni. Toto jsem pokládal za nutné uvést, protože  Spiegel si dal velmi záležet, aby  zveřejnil tu  poslední zprávu Bellingcatu a  přímo řečeno  jeho šéfredaktorem Florianem Harmsem- na mimořádně prestižním místě  v tomto článku:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/mh17-wie-russland-satellitenfotos-gefaelscht-haben-soll-a-1036489.html

Zapamatujme si, že  článek vyšel 1.6.2015

Česky  by titulek zněl  MH 17- jak Rusové  zfalšovali satelitní fotografie.

Nemusíte  se lopotit  s němčinou či angličtinou – informaci okamžitě  a rád  převzal český mainstream.

Rozhlas  zde:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/rusko-padelalo-satelitni-snimky-z-mista-havarie-mh17-tvrdi-britsky-server-bellingcat–1496795

a  zde:

http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/nezavisly-tym-rusko-zfalsovalo-dukazy-o-sestreleni-malajsijskeho-letounu-nad-ukrajinou–1498395

a nejvíce exhibující /jak jinak/ Kyjev Aktualne.cz zde:

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-falsovalo-satelitni-snimky-ze-sestreleni-letu-mh17/r~5d51c816081f11e59d310025900fea04/

Například.

Viník je jasný, je to ten, kdo lže – Bellincat to přece dokazuje. A převzal to od něj západní tisk…  Tak jakýpak fraky!

Tak pracuje  český  informační mainstream. A proto dnes píši o Spieglu,  který tu story  s Bellincatem nastartoval a udělal  jí šmakhaft pro české psáče a intervjůky.

Jenže  Spiegel NENÍ ani Český rozhlas a  už vůbec  ne  Kyjev Aktualne. cz a nemá aspirace získávat Sorosovu cenu  za „zpravodajství“ o Ukrajině.

Takže kohosi v redakci Spieglu  i přes to, že  materiál Bellincatu už byl, s velkou pompou, zveřejněn a redakce tak s jeho relevancí zásadním  způsobem spojila své jméno, napadlo  zadat specialistům na forenzní zkoumání satelitních snímků a  tvůrcům příslušného počítačového  programu na toto, rešerši, kterou měli vývody  Bellincatu přezkoumat.

A  řekl bych,  že   to musel být pořádný šok, když dostali  do redakce výsledky tohoto přezkumu!  Ve formě  rozhovoru moskevského ???? zpravodaje  Spiegelu s expertem na zkoumání fotografií     Jensem Kriesem,  který  sám v Hamburku provozuje  firmu na  ověřování a přezkum fotografií. A  to už 3.6.2015! Rozhovor  v originále  najdete  zde :

http://www.spiegel.de/politik/ausland/mh17-satellitenbilder-bellingcat-betreibt-kaffeesatzleserei-a-1036874.html

Od  vydání tohoto rozhovoru,  kde  to Bellincat  tvrdě schytal /viz dále  uběhly, do včerejška, kdy  jsem tento článek v podvečer začal psát – čtyři dny. A  přes veškeré úsilí jsem na českém  mainstreamovém internetu o něm nenašel, na rozdíl od  velkolepých citací  „zprávy“ Bellingcatu, ani slovo…. Jistě se tomu, stejně jako já, nijak nedivíte.

Ale zpět k obsahu toho, co Kries  sdělil pro Spiegel:

Hned  na začátku se vypořádal s tím, že   Bellingcat měl provést  tzv. forenzní  přezkum Rusy  dodaných snímků

slovo forenzní výkladový slovník charakterizuje  jako :

• vztahující se k použití vědeckých a technologických postupů při zjišťování, prokazování a vyšetřování skutečností a ověřování důkazů v rámci trestního i občanského práva

• soudní

• kriminologický

viz:http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/forenzni-forensni

A Kriese  a konto Bellincat v  této souvislosti říká:

Termín forenzní analýza  není právně chráněn. Postup Bellincatu, z pohledu forensního hlediska není případný. V jádru věci se oni  opírají o tzv. analýzu ELA. Tento postup NENÍ přísně vědecký, nýbrž subjektivní.

A hned  vzápětí stejným způsobem ohodnotil celý informační výstup Bellincatu:

Naprosto opačně, než tvrdí Bellingcat,ELA  analýza nevydává na výstupu žádné jednoznačné výsledky. Závěry  jsou vždy  formulovány úhlem pohledu konkrétního člověka a jeho interpretací.

A  aby toho nebylo málo, tak vše korunuje  ještě  názorem tvůrce  internetových  stránek

FotoForensic.com    -Dr.  Neala Krawetze, protože  právě na použití   FotoForensic.com se Bellingcat odvolával  – Dr. Krawetz měl na svém twitterovém účtu

uvést doslova toto

Je to dobrý příklad /Bellincat/, jak se analýza dělat NEMÁ! Bellincat provozuje  hádání z kávové sedliny. ELA  je  jen hobby metoda!

Ale nezůstalo jen u interview  s Jensem Kriesem: Spiegel, když už  začal šetřit  zprávu  Bellincatu, tak šel dál.  A  hned  5.6.2015    vyšel tento článek

http://www.spiegel.de/politik/ausland/bellingcat-autor-war-hauptamtlicher-stasi-mitarbeiter-a-1037297.html

kdy  Spiegel odhaluje, že zásadní roli ve  formulování  „nové  analýzy“ Bellincatu ohledně ruských manipulací se satelitními snímky sehrál jakýsi Timmi Allen. Což má být pseudonym jakéhosi bývalého důstojníka  východoněmecké STASI, ze  služebny Treptow….. A nejen to – ve stejném článku je navíc podotknuto i to, že  Hany Farid z velmi renomované  Dartmouth College /USA/ označil „analýzu  Bellincatu za „plnou  chyb až spekulativní…“

Tohle prostě musel být  pro  redakci Spiegelu úder na solar. Umím si představit, jak jim asi bylo. Sám jsem si, jak pamatujete, několikrát, ohledně informací o Ukrajině, přes veškerou snahu, naběhl  a přesto, že jsem  amatér v tom nejhrubším slova  smyslu,co do kvalifikace i  podmínek, vím, jak mne to mrzelo a  co jsem vždycky musel vynaložit přesvědčování sama  sebe,  abych vždycky hned  šel  se  svou prohrou hned na Kosu a  nezkoušel ji zamést pod koberec  mlčení.  Snadno tedy  anticipuji  co cítil šéfredaktor tak prestižního media, jakým Spiegel bezesporu je,  když  výše zmíněný rozhovor dostal na stůl. A plně chápu, že jej  následně vydal. Postupoval bych úplně stejně. Důvěru totiž ztratíte  jen jednou. Čtenář  nemusí souhlasit s vaším názorem / viď Jeníku Čermáku/, ale musí vědět, že  je  psán poctivě  a že bude korigován a to veřejně a  bez vytáček, když se ukáže, že fakta  stojí jinak. Kosa i Spiegel si zjevně myslí to samé – že  nám musí jít o pravdu, nikoli o to, aby se potvrdily naše názory.  Něco, co do českého informačního mainstreamu  dosud nedorazilo a  nejspíš  asi  ani nedorazí.

Takže pro redakci byl jasným výstupem článek šéfredaktora  Spiegelu Floriana  Harmse,

http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelblog/bellingcat-bericht-zu-mh17-was-wir-lernen-a-1037135.html

pod  názvem  Zpráva Bellincatu k MH17- co jsme  se naučili,

kde s  celou záležitostí a  analýzou provádí konečné zúčtování ve  smyslu   poučení pro příště. A konstatuje, že redakce udělala chybu, když se nechala  strnout  a zveřejnila článek s  naprosto jednoznačnými vlastními dovětky  a  že nebyla dostatečně kritická a precizní. Viz závěrečný odstavec:

Sebekriticky  musíme konstatovat: příště musíme  dát daleko víc e prostoru profesionální skepsi při práci se  zdroji, měli jsme  například  více zkoumat otázky na pozadí u  zveřejněných článků. Poučíme se  z  toho pro další případy. Chceme  vás, milí čtenáři informovat správně  a transparentně, tak jak je to jen možné, o událostech ve světě.

Florian Harms  to řekl, z mého hlediska, naprosto správně! Přesně  tohle  schází českému informačnímu  mainstreamu! Umíte  si představit, že  by něco podobného řekla  Rada  ČT směrem k televiznímu zpravodajství? Nebo třeba  ta rozhlasová k Českému rozhlasu, či že by tohle, při omylech z poslední doby,  naspal Erik Tabery  v Respektu?  O mediích typu Kyjev Aktualne. cz , MfDnes, Lidovky,  Echo 24.cz  a podobně, nemluvě?

Ne nešlo mi dnes ani o účtování s Bellincatem. Ten je myslím znemožněn docela hodně.  Ostatně  – uváděl jsem hned na začátku článku základní otázku ohledně jeho minulých analýz, kterou si nikdo z těch, co od něj přebírali, ani nenamáhal položit, protože  výstupy  „občanských investigativců“  z Bellincatu „držely  tu jedinou správnou linii“. Tak proč  se  šťouravě ptát?

Šlo mi  o to, co bytostně  v Čechách schází  o profesionální a  férové zpravodajství.  Které mohu očekávat  oprávněně  o  Spiegelu. I když vím, že  má  většinově na dění na Ukrajině a v Rusku jiný názor  než já.  Ale společně s mikroskopickou a nevýznamnou  Kosou sdílí stejný pohled – pokud jde o zpravodajství! To musí  být především založeno na faktech a ověřitelných závěrech. nesmí sloužit   názorovým preferencím   zpravodajce, či jeho redakce nebo vydavatele. Prosím, aby  všichni vedli v patrnosti, že klíčovým slovem je termín ZPRAVODAJSTVIÍ  – nikoli komentář. To jsou dvě úplně jiné discipliny! Rozlišujte  to i na Kose. Kosa je a  bude převážně komentářové medium. A komentář  je  osobní interpretace komentujícího. S jeho výběrem faktů. Zpravodajství je  prezentování faktů. V, pokud možno, jejich plné paletě. Ve Spiegelu  to VĚDÍ. Kosa také.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.