Financování studií Madeleine Albrightové a jedna vyjasněná záhada


napsal Gerd

Vlkův  úvod:

Možná,  že jste  také dostali do mailové stránky informaci o tom, že  česká vláda  financuje  studijní aktivity  Madeleine  Albrightové nemalými stipendijními částkami ze  státního rozpočtu. Mně  to přišlo v minulém týdnů nejméně  ze  tří zdrojů. Bral jsem to  jako klasický   internetový folklor – takové to přeposílání různých  „senzací“ , „zaručených rad“, „tajných informací“, „návodů na zázrak“ a pod. Však to sami znáte. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Je  dost jiných brizantních  a aktuálních témat s  reálným fundamentem. Ale  jen do té doby, než mi na stejné téma došel mail od  Gerda…. Než  jsem stačil, po jeho otevření konstatovat s velkým smutkem v tom vnitřním hlase ono klasické …. i ty Brute?! … už jsem si odíral své stařecké bulvy o displayi svého počítače! Soudím, že totéž čeká většinu  i vás. Tak opatrně 🙂 

Gerdův  mail:

Vlku, jistě  jsi slyšel v posledních dnech  o studijních peripetiích  Madeleine  Albrightové ve  spojení  se  státními dotacemi směrem k její osobě. Zde posílám pár mých vlastních rešeršních zjištění.

Nejde o to, jak se  domnívají někteří,  že by  sama  studovala, ale protože umožnuje studium jiných. Stipendiem.Ovšem pokud by si někdo myslel, že samotná  Madeleine nějakým studentům dává stipendium ze svého, velmi by se divil. Madeleine neplatí nikomu vůbec nic. To český stát…

Vše rozvířilo  usnesení vlády ČR z 24.11.2014 č. 970. Pokud by někdo čekal, že jde o podvrh, nechť si ho naklikne na Úřadu vlády zde https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2014-11-24 https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2014-11-24. Jenže ještě předtím bylo jedno předchozí, které prošlo poměrně v klidu.

Nestuduje však sama Madeleine, ta celému stipendiu jen dává jméno. Studuje nějaký vybraný student. K inauguraci došlo poprvé v září 2010. K přípravě muselo dojít daleko dříve. Tak si můžeme vybrat, kdo ze Strany Zelených dostal ten šílený nápad. Byl to Bursík nebo Liška? Nebo snad byla namočena vláda Jana Fischera – a tehdejší ministryně Kopicová?
Velvyslanectví ve Velké Británii zveřejnilo „Ustavení doktorandského stipendia v oboru českých studií bylo schváleno Usnesením č. 240 zahraničního výboru PSP ČR dne 11. listopadu 2009“ viz http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/skolstvi/slavnostni_ustaveni_doktorandskeho.html http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/skolstvi/slavnostni_ustaveni_doktorandskeho.html

Celé to spískala ČSSD. Madeleine nedělá nic, jen jí ČR platí z prostředků daňových poplatníků reklamu, jak zaštiťuje studium stipendistů universitě  v Glasgowu. Tedy o nic méně skandálního. Usnesení zahraničního výboru přikládám, má č. 240 z 9.11.2009.

madeleine

Kdyby nedorazilo, navrhovatelem byl poslanec Miloslav Soušek, v té době člen ČSSD (pak Zemanovců). Další jména: Odůvodnění předkládal generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí PhDr. Milan Sedláček, náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek, zpravodajskou zprávu posl. Miloslav Soušek, schvaloval zahraniční výbor PSP ČR (předseda Jan Hamáček, ověřovatel Václav Exner, zpravodaj Miloslav Soušek,

Členové v té době byli:

Za ODS (7): Ing. Jan Bauer, Ing. Tomáš Dub, Ing. Petr Krill, Mgr. Helena Mallotová, Ing. Daniel Reisiegel, Ing. Jan Schwippel, CSc., Mgr. David Šeich

Za ČSSD (8): PhDr. Robin Böhnisch, Jan Hamáček, prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. (nebyl však na schůzi, která návrh odhlasovala, přítomen), Ing. Rudolf Kufta, Ing. František Novosad, Ing. Miloslav Soušek (ten předkládal návrh jako poslanec zpravodaj), PhDr. Karel Šplíchal, Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.

Za KSČM: RNDr. Václav Exner CSc., Ing. Kateřina Konečná

Za Stranu Zelených: PhDr. Kateřina Jacques

Za KDU-ČSL: JUDr. Cyril Svoboda, Ing. Milan Šimonovský

Celé to spískala ČSSD. Její poslanec navrhl a členové výboru odhlasovali.

A protože jsou všichni zvědavi, komu to občan „Novák“ platí ze svých daní studium, přičemž společenské uznání za charitu sklízí Madeleine Albrightová, musíme se podívat i na učitele. Není jím nikdo jiný než vydavatel Britských listů Jan Čulík. Kdo jsou ti stipendisté? Nejdříve aktuální jména:

Jeden se jmenuje Sam Beaton.
http://www.gla.ac.uk/schools/mlc/pgresearch/currentpostgraduates/ <http://www.gla.ac.uk/schools/mlc/pgresearch/currentpostgraduates/>
Sam BeatonHigher Education
2012-Current: PhD in Czech Studies, University of Glasgow
2011-2012: PgDip in Czech Language, University of Glasgow
2007-2011: M.A. in Slavonic Studies and Central & East European Studies, University of Glasgow
Grants
My PhD research is funded through the Madeleine Albright PhD Scholarship in Czech Studies.
(Volný překlad pro neangličtináře: Můj PhD program je placen skrze Madeleine Albright PhDr. školní nadaci na Českých Studiích.)
http://www.gla.ac.uk/schools/mlc/pgresearch/currentpostgraduates/sambeaton/#tabs=1 <http://www.gla.ac.uk/schools/mlc/pgresearch/currentpostgraduates/sambeaton/#tabs=1>

Druhým absolventem je Kirsten Anderson Mcmullan. http://www.gla.ac.uk/schools/mlc/pgresearch/currentpostgraduates/kirstenanderson/#d.en.306427 <http://www.gla.ac.uk/schools/mlc/pgresearch/currentpostgraduates/kirstenanderson/#d.en.306427>

A další jména je pak už snadné najít. Všechny učí nebo učil Jan Čulík. Kromě Jitky Peřinové a možná Hany Tomsu (nebo Tomšů?) a Bulhara Metodieva je to samý zajímavý student z chudé země. Ale třeba obyvatelé Glasgow zchudli natolik, že stipendium od ještě chudších Čechů, Moravanů a Slezanů jim vytrhne trn z paty. Teď ta jména:

Supervision:Sam Beaton, PhD, Czech documentary cinema (Start date: 01/10/2012) (Madeleine Albright Scholarship in Czech Studies)
Metodi Metodiev, PhD, Relations between writers and politicians in Bulgaria and Czech Republic during the communist era (Start date: 09/09/2011)
Kirsteen Anderson, PhD, Post-communist reforms of the Czech Educational System (Start date: 01/10/2014) (Josef Fronek MPhil scholarship)

Earlier Supervision:James Alan Cathro Smith, MPhil, Czech popular music in the period of „normalisation“ (Completed November 2014)
Julia Secklehner, MPhil, Photographic work by Irena Bluhova and Tina Modotti (Completed September 2013) (Josef Fronek MPhil scholarship)
Jitka Perinova, PhD The novels of Emil Hakl and Jan Balaban (Completed Dec 2012)
Albin Sybera PhD, Construction of the political and cultural discourse in post-communist Czech Republic (Completed February 2014)
Hana Tomsu MPhil, The Winter Guest and Of Children and Parents, a comparison of the value system of a Scottish and a Czech feature film (Completed Feb. 2013 )

Nemám tušení, zda Josef Froněk, bohemista, autor česko-anglického slovníku, učitel na Ostravské univerzitě, platí ze svých prostředků nějakému studnetu školné, nebo svým jménem zašťiťuje studijní program. Z platu profesora na české VŠ by studentku v Glasgowě asi neuživil.

Kirsten Anderson Mcmullan byla jediným studentem, kdo měl odvahu dát si na profil i fotku. Tak si myslím, že by český daňový poplatník mohl znát aspoň jednu tvář, komu vlastně platí studium a tak dávám fotku .madeleine1

Je to jak za feudalismu. Prosťáček platí a slávu sklízí feudál. V případě Madeleine Albrightové se tomu docela divím. Ze svých obchodů za podíl telekomunikační firmy v Kosovu vydělala min. 20 milionů EUR. Obchodní podíl v hodnotě 50 mil EUR prodala Slovincům za 71 mil. EUR. Asi daň za svobodu Slovinska. http://ekonomika.idnes.cz/albrightova-odprodala-kosovskeho-operatora-a-vydelala-tak-miliony-1fd-/eko-zahranicni.aspx?c=A110119_220827_eko-zahranicni_ts

To ministerstvo zahraničí opravdu nemělo jinou vhodnou osobu,  po které mohlo pojmenovat nadaci? Pokud jim scházela invence, uvedu namátkou jména Jan Amos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš. Ale proč si vybrali zrovna Madeleine Albrightovou, moc jasné není.

Vlkův dodatek:

přiznávám, že  mně se tímhle  článkem jedna věc, nad  kterou jsem si lámal  už hodně dlouho hlavu, vyjasnila. Tou, pro mne nevysvětlitelnou záhadou  byla  totální názorová otočka  Britských listů Jana   Čulíka. Naprosto nepřehlédnutelná a přiznávám, že nepochopitelná mi byla  u Ukrajiny  a dění na  Ukrajině a kolem   Ruska. A nejen tam, mohl bych jmenovat  další  témata  /uprchlíci, Řecko, Palestina, atd/. 

Nechápal jsem to. Jan Čulík psal zleva a kvalitně – až si jeho skvostné dítě – Britské listy  vysloužily od  nejpravověrnějších z pravověrných nálepku Blicí listy. Jistě, vyznavačům Klausovy/Topolánkovy/Nečasovy  a Kalouskovy   -kracie informační a názorový portál Jana  Čulíka  naprosto nemohl vyhovovat! A já, na místě  Jana  Čulíka bych tu zkomoleninu na jeho místě byl bral jako vyznamenání, když jsem se podíval na  ty, kdo se snažili jeho portál takto dehonestovat.  Ale  ten názorový looping s Ukrajinou a splynutí duší a  názorů s  někým tak odporným a kluzkým jako je, z dopuštění zlého osudu, dnes europoslanec Štětina? Nechápal jsem to! A určitě jsem nebyl jediný. 

Dneska, po Gerdových zjištěních mám  naprosto jasno!  V době, kdy jsem denně  chodil číst na BL, si pamatuji  na články  právě Jana  Čulíka  ohledně  snah zrušit  katedru bohemistiky, jejíž je  členem na této univerzitě.  Pokud  dám dohromady  trosky  svých vzpomínek, tak hledal mezi čtenáři podporu  proti tomuto kroku  a organizoval protestní petici. Ale  ta petice byla  celosvětová. Vedle mého bezvýznamného podpisu ji signoval také dramatik   Tom Stoppard. Netuším, jestli na petice nějak pomohla k zachování katedry  či nikoli. Ale po dnešku vím jedno – co je petice proti  tomu,  aby nějaká renomovaná univerzita  zrušila katedru, která realizuje  výuku studentů z nadačního programu  Madeleine  Albrightové?!

A pokud si chcete  ten nadační program udržet, tak… Tak vám prostě  vznikne  závazek vůči osobě, po které je  ona nadace pojmenována. Žádná magie! Záhada  loopingu vysvětlena.

Aby mi bylo správně  rozuměno – nehodlám Jana  Čulíka  ani soudit a  už vůbec  ne skandalizovat. Znovu opakuji -Britské listy  jsou gigantická práce a úžasné dítě  Jana  Čulíka. Ať s jejich obsahem souhlasím nebo ne!  Já si vedu Kosu podle  svého. On má suverénní právo na totéž.  A nemenší právo vykonávat  svoji normální práci v  podmínkách reálného světa. Každý z nás  se jim musí přizpůsobit. Jak říkávala moje  babička  – hlavou  zeď  neprorazíš! Ale  u některých „zdí“ je  velmi vhodné znát  složení základů, na  kterých je postavena.  Což mi nyní umožní chápat  pohled   Britských listů  a usilovnost toho pohledu například na Rusko a ukrajinské drama.

 Díky Gerde za tvou rešerši!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.