Borískův  dynamit  byl opravdu  dynamit,  aneb smlouva mezi  Slovenskem a Spojenými státy


Už  jste  si mohli v pátek přečíst,  že  jsem v pátek v podvečer odvolal upoutávku  na  pravidelnou páteční relaci Hodiny  vlka na  Slobodném vysielači,   s tím, že se  Borískovi  naprosto akutně  cosi objevilo a  že to bude  opravdový dynamit.

Zcela  záměrně  nebylo uvedeno  ani oč půjde a komu  a proč  jsem se    vzdal svého  vysílacího času. A vzhledem k tomu,  že  právě  Hodina  vlka byla v posledním čase  vůbec  nejposlouchanějším pořadem, který  SVSK  nabídl, muselo být  zřejmé,  že   půjde opravdu o mimořádnou věc.Byla?

Byla! Bez debaty!  Takže je na čase,  abych  vám, co  nechodíte poslouchat na  Slobodný  vysielač, prozradil, oč  jde.

Důvodem  bylo to,  že  jeden ze  slovenských  prezidentských  kandidátů  -Eduard  Chmelár upozornil na velké podivnosti kolem vyjednávané  mezistátní  smlouvy o obranné spolupráci  mezi Slovenskem a USA.  A především ukázal na  to,  že  podle  jeho nejde  ani tak o  smlouvu, jako o jednostranný  diktát  podmínek velmocí  malému spojeneckému státu.

Od  té doby  se  to začalo mlít a  výsledkem bylo, že  slovenský  ministr  obrany vypověděl  další  jednání a  odmítl  105 milionů USD  na modernizaci slovenských letišt, právě  kvůli té jednostrannosti. Byl z  toho na  Slovensku skandál. Ti věčně  správní  začali klasicky  křičet,  že  jak Slovensko vypadá  před  spojenci, jak bylo poškozeno, když  odmítlo  nabízené peníze a  podobné,  co si snadno domyslíte.

Ovšem rokování s  Američany neskončilo, když  to opustila  slovenská  obrana. Jednání převzalo ministerstvo zahraničí  a konkrétně  jeho  šéf  Lajčák.Jede  dál. Po velmi  temných silničkách.

Ve slovenském parlamentu o celé problematice, na základě prosakujících informací, o  celé kauze   začali hovořit   poslanci a  dokonce  povícero parlamentních  výborů. Nakonec  to vyvrcholilo tím, že ministr  Lajčák pozval  skupinu poslanců do svého úřadu k jednání a ozřejmení  situace. Poslanecká depuutace  se dostavila  v pátek v poledne. Jaké však bylo jejich překvapení,  když místo ministra  je  čekala  jen jakási  expertní skupina, která  na základní  dotaz,  kde je  text  o němž  Slovensko jedná,  odvětila  – ten  vám dát  nemůžeme, přestože  nepodléhá  utajení a vy jste poslanci a máte  tedy  ze  své pozice a  ústavy  na veškeré  informace  z celé státní a veřejné  správy! A podobně  skoupí na  cokoli byli  zřejmě  i během celé návštěvy.

Nedivím se, že  poslanci zůstali paf!  Jde o naprosto skandální jednání. Leč  k textu  se opravdu  nedostali – prý bez souhlasu  americké strany  to nejde! Poslanec neposlanec  – nemá  nárok!

Neumím si představit  situaci, kdy ministrem k jednání  pozvaná skupina  poslanců  nějaké  země,  na  vyžádání  nedostane  neutajené materiály, o které si řekne!!! Navíc  v případě, kdy  je pozvána  jednání o věcech, kterých se  bezprostředně  ty vyžadované  materiály objevují!

Ale  to jen  technická  drobnost. Pojďme  k tomu, co se  ona poslanecká  skupina  nakonec, od  neochotných, nevstřícných a nesdílných  expertů slovenského ministerstva  zahraničí dozvěděla. To v kondenzované,mimořádně stručné   formě,  publikoval Slobodný vysielač na  své specializované webové  straně  Wars online:

Pozrime sa teda , o čom je asi táto dohoda (podľa toho čo zatiaľ o nej vieme):

Článok I, PREDMET A ÚČEL:
„Táto dohoda predstavuje rámec posilneného partnerstva a spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti medzi SR a USA a dopĺňa (v skutočnosti ROZŠIRUJE) zmluvné podmienky stanovené v NATO SOFA, ktorá upravuje PRÍTOMNOSŤ Ozbrojených síl USA a ich rodinných príslušníkov na území SR …“

Niečo z OBSAHU:
III. Prístup k dohodnutým objektom a priestorom a ich využívanie
IV. Rozmiestnenie vojenskej techniky, dodávok a materiálu
V. Vlastníctvo majetku
VII. Vstup na územie a odchod z územia
XI. Pohyb lietadiel, plavidiel a motorových vozidiel
XII. Jurisdikcia/Právomoc v trestnoprávnych veciach
XV. Jurisdikcia/Právomoc v civilnoprávnych veciach
a pod.

Len pre priblíženie charakteru záväzkov SR niekoľko citátov z Článku III
„1. Ozbrojené sily USA, zmluvní dodávatelia USA, rodinní príslušníci … sú oprávnení nerušene vstupovať do dohodnutých objektov a priestorov a ich využívať za účelom … návštevy, tréningu, cvičenie, manévrov, … dopĺňania pohonných hmôt do lietadiel a plavidiel, pristávania a opráv lietadiel, … ubytovania personálu, komunikácii, rozmiestnenia a nasadenia ozbrojených síl …“ a pod.

„2. Na zabezpečenie týchto činností a účelov SR udeľuje Ozbrojeným silám USA, oprávnenie kontrolovať za účelom ochrany a bezpečnosti vstup do dohodnutých objektov a priestorov …“, atd.

„3. Výkonný orgán SR, ak o to bude požiadaný uľahčí Ozbrojeným silám USA … dočasný prístup a VYUŽITIE verejných pozemkov a objektov … a dočasný prístup a VYUŽITIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV A OBJEKTOV … Takéto UĽAHČENIE bude poskytnuté … BEZODPLATNE.“ !!!

„5. SR poskytne všetky dohodnuté objekty a priestory … BEZ VYŽADOVANIA NÁJOMNÉHO, alebo obdobných poplatkov.“
No nie je to návrh VAZALSKEJ zmluvy? A nie je tá zmluva o fungovaní americkej základne?

 

Nyní je  asi už  čas, abych představil toho poslance  Slovenské národní rady, který  požádal  Boríska  a Slobodný  vysielač  o tu mimořádnou relaci.

Já  dopředu znal  jak  téma, o čem to bude. ale  i  kdo vystoupí  a mohl jsem klidně  uvést, že  místo  Hodiny  vlka  bude hovořit  předseda LSNS Marián Kotleba. Jenže  jsem to  záměrně  neudělal – vzhledem k vážnosti pojednávané  záležitosti jsem  nechtěl  eventuálně  některé posluchače, kteří mají  z dřívějška /a já dodávám oprávněně/ spojeného Kotlebu,  s vyvoláváním temných stínů  minulosti Slovenského štátu, od poslechu  odradit.

Ne proto, že  bych se  snad  stal fandou nebo obdivovatelem LSNS a jejího předsedy, na to nás  názorově  dělí a asi vždycky bude,  hned  několik vesmírů, nýbrž proto,  že  to, co chtěl sdělit, by  se mělo dostat  k co nejvíce slovenským, ale  i  českým  voličům!  Proč  českým vysvětlím na konec. Sdělení je příliš  vážné  a natolik obecně  platné,  že  zcela upozadilo osobu  sdělujícího. Pokud  jím předávané informace  jsou pravdivé. Fakta a nikoli USA  first!

Přirozeně, že  věrohodnost sděleního je klíčová otázka. Jsem zvyklý  všechno přezkoumávat a testovat, pokud  jen  mohu. Tady takovou  šanci nemám. Ale to, co od  Mariána  Kotleby zaznělo,  je plně  v intencích toho, co už sděloval  Eduard  Chmelár  v  prezidntských debatách a  také  s tím, čím odůvodnil slovenský ministr  obrany  ukončení  rozhovorů mezi  svým rezortem a Američany a některými dalšími signály  z jiných zdrojů, které  jsem znal už před tím, než  zavolal     Borísek. To je  bod  jedna!

Bodem  dva pak skutečnost, že  delegaci tvořili poslanci asi celkem ze  3 dalších stran a  neumím  si představit, že  v takovém složení  by někdo z účastníků  lhal  nebo  hrubě  zkresloval  obsah jednání. Bodem  číslo  tři je pak to, že  Marián Kotleboval kontaktoval se svou žádostí Boríska  okamžitě  po ukončení  návštěvy na  slovenském ZAMINI, bez  jakékoli časové prodlevy. Tohle,  složené vedle  sebe jaksi  říká,  že  Kotlebovy  informace  jsou  originální a spolehlivé.

Nyní přišel  čas na to abych  dal link na  samotnou páteční relaci, aby  jste  si to, pokud máte  zájem o detail a úplné informační  penzum, poslechli sami.  Je to

ZDE

Dozvíte  se tam například  to, že nejde jen o modernizaci letiště na Sliači a  letiště  Kuchyňa, ale  o systém celého řetězce skladů a skladů paliva  ve  výcvikovém prostoru Kuchyňa, kde by  bylo  trvale  umístěno   mnoho a mnoho amerických  vojáků, pod svou  jurisdikcí a v režimu, který by byl  mimo dosah  orgánů Slovenské republiky, ale i spoustu  dalšího!  Například  to,  že na jednoduchý dotaz,  zda modernizace  celého řetězce  skladů  na Kuchyni  náhodou neznamená, že by tam  byly  skladované  atomové  zbraně, přišla odpověď – TO NENI NA POŘADU DNE!

Čili žádné  – jednoznačné VYLOUČENO!, nýbrž  cosi ve  smyslu  -MOŽNÁ  ANO, MOŽNÁ  NE, NIKDO NEVÍ!

Tohle není ani zdaleka jediná pecka! Ale chcete li  se dozvědět  víc, uděláte nejlépe, když  si pustíte  ten nalinkovaný  stream. Ten  už nyní ani ne  24 hodin od  odvysílání, co do poslouchanosti  z archivu, už  trhá  rekordy,  jak bylo lze očekávat.

Čeští  čtenáři Kosy, kterých je naprostá většina,  by  si mohli  říkat  – proč je to pro nás  důležité, proč  to vlku dáváš na Kosu,  tohle  je ryze  slovenská  věc, to se  Česka netýká!

Omyl, hrubý omyl  vážení! Týká a  jak  říká  klasik s  čírem – více než si myslíte! Jděte  na  detail v  tom poslechu. A přidejte  si k  tomu, že nedávno jsme  se  Spojenými státy  vyjednávali smlouvu o umístění  radaru – samozřejmě  proti  iránským a severokorejským raketám!  To snad pamatujete. Opravdu  to není nijak dávno!  Troufnu si tvrdit, že  kdyby  to Obama nebyl stopnul, tak smlouva, která  by to byla  zpečetila, by  nebyla  bývala  ani  o chlup  lepší, spíše horší, než ta připravovaná  slovenská!

Že radar je  definitivně  out?!  Ano i ne!  Neuplyne  skoro den, aby  z úst některého českého politikáře  nezaznělo, jaká  je  škoda, že  ten radar  tu nemáme  a jak by bylo fajn  u nás mít  americkou vojenskou základnu!!!! Stačí  jen  zkusit strejdu Googla. Dokud  ještě  může  vyhledávat! Já to naprosto vidlácky  zkusil a dostal na první  nástřel třeba  tohle:

a to ani zdaleka není celý  výběr!!!

Troufnu si tvrdit,  že  jestliže  Slovensko s  USA  tuhle  smlouvu nakonec  uzavře, což se velmi snadno může  stát, nejpozději po příštích volbách,  pak  bych očekával něco obdobného i  u nás!  On totiž  ten VVP  Kuchyňa leží  bezprostředně  na  česko slovenských hranicích!  A  Američani se tam  jistě budou chtít  dostávat i po zemi  a sotva  pojedou přes  Rakousko.

Zatímco na  Slovensku se do věci pustila  skupina poslanců a ministr obrany, bez ohledu na to z  jakých důvodů, si dovolil z  celé záležitosti vycouvat, je  zřejmé,  že  u nás  by  situace byla  úplně jiná!  Tady  by  se v parlamentu dala  dohromady,  pro podobnou  věc, nikoli jen většina, ale  zcela  jistě  i hodně  nadústavní většina. A nikdo  by  do toho nešťoural. Nikdo by  neobtěžoval veřejnost  s nepříjemnými informacemi. Naopak, drželi by  to v utajení, co by  to šlo  a  až už by  to nebylo možné   – bylo by neustále  zdůrazňováno,  jak je  to pro nás  výhodné,  jak  jsme  daleko lépe  chráněni, jak  americké peníze  zajišťují  modernizaci našich armádních zařízení  /jak to vypadá  v reálu na Slovensku, pokud  už  to nevíte,  to  tedy  budete  zírat!/, jak  je  dobře  být  solidární , atd.atd.

Vedle  toho – i kdyby se pár  poslanců  přeci jen našlo,  co by se  o to , navíc  kriticky  zajímalo, budou označeni,  v lepším případě za kverulanty, v tom horším za  agenty  Kremlu a zcela jistě  by  se nedostali  do médií. A Slobodný  vysielač v Česku věru nemáme!!!! Ne s  jeho posluchačským dopadem, ne   s jeho  renomé…..

Když už  jsme u  toho – jak v upoutávce  na  Hodinu vlka, tak na  Trikoloru  jsem velmi žádal o podporu Vysielača.  Měsíc  březen opravdu  skončil debaklem, jakkoli ještě  není bilančka k dispozici. Ale  určitě  to bude podstatná sekyra. Není lepší důkaz  o jeho potřebnosti a nutnosti než  onen páteční, na rychlo  spíchnutý,  pořad, kterému jsem se  svou Hodinou vlka  bez mrknutí oka  ustoupil!  Kotleba  dobře  věděl, že  chce li své  třaskavé informace  vůbec  dostat mezi lidi a  nějak situaci ovlivnit, je  jeho jedinou šancí  Borísek a jeho  malé rádio. Necháte  ho zaniknout? Jestli ano,  příště  už nikdo šanci upozornit  veřejnost na těžké šméčko, mít nebude!

Ale  abyste  si  nemysleli,  že  jsem využil situace a žádám zase o peněžní podporu. To  opravdu není  důvod, proč  sedím  nyní  u počítače  a buším do klávesnice! Mám spoustu  daleko  zajímavějších možností, jak strávit sobotní podvečer!

Jde mi  o to,  že to jak to  s touto smlouvou  dopadne u našich sousedů bude mít  fatální vliv  na  pozici  České republiky  ohledně   obdobného požadavku  Američanů. Jak by  se k tomu postavila sněmovna a media, je už řečeno a určitě  se nemýlím. Postavili by nás  před hotovou věc jako  hlupáky. Jestliže  ovšem se  to na  Slovensku vyhrotí a stane se z  toho ústřední téma  volební kampaně  před parlamentními  volbami příští  rok, pak….  Pak se klidně může  stát, že  Slováci  dnes rozhodují a budou rozhodovat  o nás! Protože zde bude výstražný precedens sousední země!

Už  jsem napsal, že  chápu, že  Marián Kotleba chtěl okamžitě  do éteru u Boríska. Jinou  možnost neměl a nemá. Co ovšem  nechápu  ani trochu, je  proč  se nepokusí  vyvolat mimořádné  zasedání  Národní rady k této otázce!  V naší sněmovně  běžná  věc. A  proč  tam neuspořádá  velké grilování ministra  zahraničí  Lajčáka, má li  ho za podezřelého z vlastizrady. Vedle  toho je  to správná  půda, kde se ohradit  proti tomu, že   ministrem pozvaným poslancům  jsou odmítnuty  základní informace subalterními úředníky,  že  sněmovna a především její  zahraniční a  branně  bezpečnostní výbor  nejsou průběžně, či spíše  vůbec, informovány  o jednání a jeho průběhu a detailech!! Tohle je ta  správná adresa! To už by  velká media  nemohla  ignorovat a nedostalo by se to jen  k širšímu okruhu  posluchačů Slobodného vysielača, ale  v nějaké formě k celému národu! A jen tak se z  toho může  stát  téma, respektive  ústřední téma   příští volební kampaně! Se všemi důsledky!

A  než by  k tomu jednání ve  slovenském parlamentu došlo, rozhodně  bych si, být  jeho poslancem, sakra  důkladně  nastudoval

Smlouvu o dočasném pobytu Sovětských  vojsk v Československu

a ve svém následném parlamentním vystoupení  bych porovnal to málo, co by mi bylo známo o podmínkách, které  do té nové  tlačí Američané, s tím,  co kdysi okupovanému Československu  nadiktovali okupanti!!!

Zejména bych akcentoval  článek 3- poslední dvě věty, čl. 4 – poslední dvě věty, článek 8 a  především celý  článek 9!!!! Ale nepochybuji ani trochu, že kdybych  měl k  dispozici oba texty nebo alespoň  trochu podrobnější  info z té  připravované  americké dohody,  našel bych  toho daleko více!A  rozhodně  by  z toho byl náležitý ohňostroj!

Tohle všechno a  dost  dalšího bych určitě  podnikl jako slovenský poslanec. Nejsem jím a  nebudu. Takže  mohu jen s  velkým zájmem  vyčkávat, jak se to na Slovensku vyvine. Jistě nejsem sám.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.