Velká myšlenka – sjezd Sudetoněmeckého landsmaschaftu v České republice….


Před  týdnem  se  konal v   Řeznu další ze  sjezdů  Sudetoněmeckého landsmanschaftu.  A  zaznělo tam  cosi, co Kosa  předpověděla!

Před  dvěma  roky  v  článku

Stydím se za špatně naplánovaný víkend!

Zde jsem  komentoval   tehdy  bezprecedentní drzost  sudetských  Němců a  jejich  českých   pohůnků, když  u nás  v Plzni  uspořádali tzv. Komunální  konferenci, která s  komunální politikou neměla pranic  společného, jsem jej zakončil tímto odstavcem:

Příště  už  to bude zcela jinak! Pokusný  balonek  byl vypuštěn  v Plzni. Příští  už  bude velmi pravděpodobně  v Praze. A  nebude používán žádný zavádějící  maskovací  název.  A určitě  už  ČTK   přinese ráda  a o po dohodě   s Landsmanschaftem  zevrubnou informaci a  ČT  také poreferuje. Je  to jen  otázka  času. Tohle  byl  průlom. Který  už  bude jen rozšiřován. Například  tím, že zpupnost Landsmanschaftu   a   slouhovská  podlézavost  Hermannů,Kučerů  a  Čižinských  nás  přivede k  tomu,  že tahle „komunitní konference“  se změní  v  řádný  sjezd  Landsmanschaftu  na  území České  republiky. Už  stačí  jen  málo! My  jsme se přece provinili  temnou  stránkou našich  dějin! Nebude trvat  dlouho  než  nám  odněkud  z  Bavor   taková  panská  žádost  dorazí!  

S děsem  v  duši konstatuji,  že  se  tenhle  odhad  vyplnil daleko rychleji než  jsem  v  těch nejtemnějších  odhadech  čekal!

Neuplynuly  dva  roky a  na  sjezdu  těch, co nechtěli s  Čechy  sdílet  jeden stát  zaznělo:

Chceme  uspořádat  některý  další  sudetoněmecký  sjezd  v  České  republice!!

Nesdělil to nikdo jiný,  než  nejvyšší  současný  sudetský  Němec  Bernd  Posselt!  A  byl okamžitě  podpořen  německým  ministrem  vnitra  a  bývalým bavorským  premierem  Horstem Seehoferem. Prý  by  šlo  o vrchol  snahy  o narovnání  vztahů  mezi Čechy   a Němci a jde  vůbec  o velkou  myšlenku….

Přirozeně, že  byl  okamžitě jedním dechem vzpomenut  „věrný přítel“  Herman  nebo jeho stranický  druh  Bělobrádek a  další   současní  Rozsévači- Rysové či Vladislavové  Skaličkové. Budoucí Emanuel M.  se   zatím  jaksi   hledá.

Stává  se  mi málokdy, že  mi  dojdou slova…

Tohle je přesně  ten případ!!!

Nevím, co  říci. Snad jen  to,  že  Bernd  Posselt  je  realista! Podle kterého sice čas k sudetskému třeštění  v  Čechách  ještě nedozrál, ale za dva či tři roky by k tomu prý dojít mohlo!!!

Opravdu,  malý  ten  kdo má jen  malý  cíl!  Což  Possdelt  určitě  není!!! Za  dva  tři roky!!! Ještě  nedávno – tři roky  nazpět,  bych se  tomu  vysmál.  I  když   pramálo bujaře. Tak nějak zastřeně, ale  vysmál.

Od  té  Komunální konference   u nás  v  Plzni  už  ani náhodou.  Věděl jsem, že  její konání  byl  velký  strategický  průlom a  test  současně!  Test  toho jak budou  reagovat  české orgány.  A především  česká  veřejnost. Ta politická  i ta  obyčejná.

Reagovaly  NIJAK!  Jako kdyby  se nic  nestalo. V  lepším případě!  Část  na  obecní  úrovni se dokonce zúčastnila.  Proč nerozvíjet přeshraniční, komunální  vztahy, že?

Ovšem slouhovská  česká část  intelektuální „elity“ – jistý  Rudolf  Kučera, pedagog    z ústecké / nebo mám  rovnou  napsat  Aussig?/ Purkyněho  univerzity a  Lída  Rakušanová  už  tehdy  horlivě  a  vstřícně a  přičinlivě  přispěchali! A dokonce dokázali tenkrát  s předstihem zařídit  i  to,  aby  ČTK  o  té plzeňské  akci tehdy nereferovala. Aby  nebyla  vystavena  nějakým  demonstracím…. Mno, ona  ta  velká  myšlenka,  na  sjezd  Landsmanschaftu  v  Čechách, také  není  zrovna  mohutně  ventilována.

Ne,  není zamlčena.  Já ji našel na  Novinkách.cz, ale teprve  až  hodně  vzadu za  trháky  typu

Koupený dům museli zbourat, byl plný formaldehydu

Nadšenci z českého Spitfire clubu po 80 letech zrekonstruovali „Velký úlet“ hrdinů

Hudebník Karel Kahovec: Klaunovu zpověď zpívat nemůžu

Mám  rád  Karla  Kahovce a  Klaunovu  zpověď  speciálně – generační  záležitost a sounáležitost, ale…

Ale  jde o priority   význam. Koupit  barák a pak jej muset nechat, kvůli  formaldehydu  zbourat?  Tragedie. Ovšem    rozměru jedné  rodiny.

Připomenout  si   80 let  starý velký  útěk skupiny  osmi  vojenských pilotů z Protektorátu  do Polska?  Výborně!  Ale proč  tehdy  utíkali? Před  kým a před  čím?  Nebylo to náhodou  kvůli   těm, co dnes  chtějí pořádat  svůj  sjezd,  jako narovnání  vztahů mezi Čechy  a Němci v Praze? Aby  s nimi bojovali? A  dojde vůbec  někomu,  že  kdyby  byli  tihle  a jejich předci  nebyli  soustavně  narušovali  soužití s   českými spoluobčany, nemuseli  by  ti letci  utíkat a oni   by  dnes  měli  svoji, prý  tolik oplakávanou  Heimat? Kterou ovšem ochotně a nadšeně vyměnili, při první příležitosti  za  Vaterland!

Nikdy  nepochopím a nebudu  akceptovat  sudetské  argumenty  o narovnávání  vztahů,  které  musíme, zejména  my  tady v  Čechách nutně  provést. Nežijeme  snad  v  jednotné  Evropě, kde  zmizely  hranice? Kde se  kdokoli může  usadit  kdekoli?  Kde sudetský  Němec, resp. jejich  potomek, toužící  po  „návratu“  jej  může  okamžitě  uskutečnit a  koupit  si libovolnou nemovitost, která  je  v  části  naší  republiky, ke které  cítí   nějakou  tu   Heimweh, aniž  by byl vystaven  jakýmkoli  ústrkům? Z vlastní  osobní  zkušenosti  vím,  že   už to, nikoli  nemnozí,  také  udělali.  Bez námitek kohokoli, včetně mojí  maličkosti. Jen realizovali  právo, které  mohu  využít kdykoli  i já!  Takovéhlemu  nastolení  rovnosti  vztahů  dokonale  rozumím!Rovnost  občana  jednoho státu  Eu s občanem jiného státu  Unie! Ovšem  sudetští  Němci a jejich protektoři  nám vnucují   kolektivní  postavení provinivších se! Tady nejde  o  rovnost, nýbrž o  získání  výlučnosti!

Tohle  je  ona  „Velká  myšlenka“! Pokus o  okázalý, jasně provokační a  stíny  minulosti  burcující  a  pro  českou  národní  sebeúctu  doslova  pobuřující a  devastačně  urážející –  sjezd?!

Čemu to má  posloužit,  ne  li  v  dalším  kroku, protože nikdy  není  dost,  než  dosáhnout  nějakého  oficiálního  nadstatusu?!   Za  přispění  vždy ochotných a  vždy  existujících  kolaborantů?

Tak  Bernd  Posselt  říká,  že  ještě  to nepůjde? Že je  třeba  ještě  dva tři  roky  počkat?  Pevně  doufám, že  se hluboce  mýlí.  Že  snad  takhle  sudetským červotočem a  sebemrskačstvím prožraný, ba  doslova zhroucený,  tenhle  národ  snad  ještě  není. A  hned tak nebude.  Ale…  Ale   i když  jsem před  dvěma  roky  naprosto přesně odhadl,  co přijde dál, také  mne   ani ve  zlém  snu nenapadlo, že  to půjde tak  rychle  s tím  stupňováním požadavků….

Naprosto  zarážející a  přímo zoufalé  je,  že  se proti  Posseltovi  a  Seehoferovi nikdo  oficiálně  z politické  reprezentace zatím  neohradil. Stejně  jako  od  nikoho  z politické reprezentac e nepřišla před  dvěma  roky. Všichni dělali jako by nic.  Možná  ještě, že  se   tak stane než tenhle  článek  vyjde /psal jsem jej  totiž  už minulou neděli/!  Risknu i tady  snadnou předpověď  – pokud  to někdo bude komunikovat,  učiní  to  nejspíš  Okamura, Filip  nebo  Zeman. Možná  i  Babiš. Nikoli proto, že  by chránili  české zájmy, ale protože  vědí,  na  rozdíl od  ostatních politikářů,  jak se dělají politické  body. Snadné politické  body. Jaký  smysl  pak  mají  demonstrace proti nim?  Třeba  ale  tohle  téma  hodně  rychle  zvedne  Václav Klaus ml… Potěšilo by mne  to. Velmi!

Protože  v mezi čase  – a  to ještě  minulou neděli  jsem oficiální  reakci  našel!!!!  Neuvěřitelnou,naprosto šokující!  V  Řezně  , jako oficiální  řečník  vystoupil český  velvyslanec!!!!  v Berlíně – jakýsi  Tomáš  Jan Podivínský!  Dokonalý  nomen omen!!! A  vyjevil toto:

„Milí krajané, sousedé a přátelé,” zahájil Podivínský projev. Na úvod poděkoval za pozvání. „Rád jsem ho znovu přijal,” řekl. Ve zdravici připomněl druhou světovou válku a nacionalismus jako příčinu zpřetrhání vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci a pád komunistického režimu v někdejším Československu jako příležitost k následnému opětovnému sbližování.

Velvyslanec rovněž připomněl úsilí bývalého českého premiéra Petra Nečase a jeho někdejšího bavorského kolegy Horsta Seehofera o vzájemné sblížení. Za důležitý je totiž považován Nečasův projev v Mnichově v roce 2013, ve kterém vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při odsunu po druhé světové válce. Z Československa byly po válce odsunuty na tři miliony Němců. Podivínský dodal, že v rozvoji vztahů chtějí pokračovat i nynější bavorský premiér Markus Söder a český ministerský předseda Andrej Babiš.

„Jsem skálopevně přesvědčen, že před námi leží společná evropská budoucnost,” řekl na závěr Podivínský, jehož projev publikum opakovaně oceňovalo potleskem.

Padá na mne  beznaděj!  Oficiální  představitel  republiky v Německu se nejen že  nedistancoval od  tohoto  podniku  založeného na  nejtemnější  minulosti našeho národa,  nýbrž rád  znovu  přijal pozvání  od milých krajanů…. A  ministr   zahraničí  nepokládal  za nutné  jej okamžitě  stáhnout  do Prahy  a  propustit.  A předseda  vlády, který  chce  ochránit  Česko tvrdě  nekompromisně?  Tak ten prý  tomu  drží  palce  a  chce  tohle  ponížení  rozvíjet. Nevěřím,  že  by  si  to  velvyslanec  vycucal  z prstu!  kdyby  ano,  už  by  Babiš  dávno a dávno  vypěnil,  jak to má  ve  zvyku  a  byla  by  z  toho obrovská  koaliční  afera. Takže  je  to pravda.  Kéž  by  si to přečtlo tvrdé  jádro  Babišových  voličů, které  tvoří  moji generační  souputníci  především  v bývalých  čistě  sudetských  územích na  severu  Čech i Moravy. Ti  ještě  leccos  pamatují. Třeba  jak  jejich  rodiče  osídlili  Sudety! Samozřejmě , že  nanejvýš  podivné počínání  podivného velvyslance Podivínského  je okamžitým  důvodem k  rezignaci  ministra  zahraničí  Petříčka!  Pokdu  nestáhl  velvyslance,  měl  vy  být  stažen on!

 

Jsem obyčejný  člověk. Ostatně – tohle  je  blog pro  obyčejné lidi. Prostor, kde neznějí  velké  myšlenky.  Obyčejným  lidem,  v naprosté  většině  stačí  ty  obyčejné, potvrzené   životní  praxí. Mají  totiž  obyčejné, nikoli  velké,  starosti. O  tohle  tady  jde. Takže  klidně  Kosa bude  a   velmi  ráda,  abstrahovat  od  té  Posseltovy, respektive Seehoferovy. Stejně jako  se ráda obejde  od politiků,  kteří  nemají potřebu  reagovat, včetně   duševních  výronů   živoucího českého genia.  Stačí  fakt  ty  zcela obyčejné.

Jednu  takovou  zkusím  vnuknout  i Posseltovi.  Hele  Berndte,  co takhle  pro milé, věrné  nebo  kdo ví  jaké  přátele, co máš  mezi námi  obnovit  viditelné  označení. Ty mu  můžeš  říkat  vyznamenání. A vyšperkovat  to  navázáním  na  tradice, které  se osvědčily!  Takže  není třeba  nic  vymýšlet, jen obnovit!   Takhle:

Vážně se to osvědčilo!  Stačí to jen  obnovit. Klidně  ve  všech třech původních  třídách.

Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava byl založen ve třech stupních:

3. stupeň se zlatým věncem (RRR!)

2. stupeň se stříbrným věncem (RR!)

1. stupeň bez věnce (R!)

 

Milí či  věrní  nebo kdo ví ještě  jací tvoji přátelé  mezi námi  by si to jistě   zasloužili a  byli by  na  to  hrdí. A  ocenil by  to  i obyčejný  český  lid  obecný.  Aby  měl na  první pohled  jasno a  nemusel  tápat,  kdo je kdo!

Já vím – žádná  velká  myšlenka. Jen  malá.  Ba úplně  droboučká. Ale  funkční a užitečná  Berndte.  No uznej!

Ty  velké, zejména  ta  tvoje, ta  mne  děsí. Ale  nemůže  překvapit.  Jak se po  slabých  dvou letech ukázalo!  Udělal bys tedy  dobře, kdybys  na mne  dneska  dal!

Málem  bych  zapomněl.  Ten  3.stupeň  – ten se zlatým věncem  za Protektorátu  dostalo snad  jen  30 zrádců.  Jestli moji  malou  myšlenku Posselt  realizuje,  nechť  netroškaří a  nešetří.  Tu  třicítku  dá snadno dohromady. Jenom v  tomhle  článku  najde docela  dost  jmen  těch co si ten  zlatý  věnec  bezesporu  zaslouží! Co  třicítku…. kandidátů  desítky  ba  stovky.  Když čtu první reakce  české politické  scény!

Už  nadpis

Sudetský sněm v Česku? Pro jsou jen KDU-ČSL a Piráti

Ano  lidovci  vyjadřují  když ne  nadšení  z  té myšlenky,  tak  v  každém případě jasné pochopení.Nikoli  jen  tradiční   soukmenovec  Herman, či  Bělohrádek.  Ale  i jejich  nový předseda  Výborný….

Možná , že  někdo je  zaskočen, že  na  stejné  vlně s  lidovci jsou i Piráti. Já nikoli.   U těhle, s  jejich  pohledem na svět a  s tím,  jak  pojímají  historii,  jestliže   se o ní  vůbec  zajímají?  Ne u nich  mne  to  nepřekvapí!  Nic nezažili, nic  nepochopili a  myslí  si,  že  ten mír  v Evropě  je  tady navždy a vždycky  tu  byl. Zatímco  Lidovci a podobní  vědí a znají, ovšem  klidně zašmelí, když bude  třeba,  tak Piráti mají  priority  jasné . Zahulit, postahovat, elektronizovat. Víc  je nezajímá.

Jsou  i  další,  jen politicky  protřelejší  – Kalousekpartaj, Gazdíci.  Ti  to vidí  stejně, jen  se  to zatím neodváží  říci nahlas!

Když  to  shrnu – jsem za  tenhle  vrcholně  drzý sudeťácký nápad  jeho autorům  velmi vděčen.  Jakkoli je neslýchaně   nestydatý,  když  zazněl  v den výročí  VYPÁLENÍ  LIDIC!!!!!  Nevšiml jsem si, že  se  o Lidicích v  Řezně  někdo z  „milých  krajanů“  slůvkem zmínil. Jen o  českých  křivdách spáchaných   na  soukmenovcích… Ani  všichni  ti  Hermanové,  Výborní , Lipovští,  Kalousci, Rakušanové  a  další  megavtírkové neměli  potřebu  zmínit   to  tragické  výročí!  Oni  přece mají vyšší  horizonty… Je  to  fakt  dobře, že  se  to  odehrálo. Alespoň  jsem  si zase jednou  udělal  inventuru  priorit  a postojů.  Před  Unií a Bruselem mne  fakt nikdo  chránit  nemusí.  Před  bývalými  spoluobčany  a jejich  českými  slouhy  ano. Ale  nejlépe,  když  se  tomu budu věnovat já  sám!

Ten postoj,minimálně  nezanedbatelné  části  české politické  reprezentace  je  odporný  až  hnusný. Klidně prodají  základní národní  zájem.  Nejsem  žádný  obdivovatel Polska,  ba  právě  naopak  – nemám sebemenší pochopení  pro věčný  velmocenský  komplex  Poláků.  Nicméně  jedno jim  závidím. Naprosto jednotný  postoj  jakékoli  jejich politické  reprezentace  k  poválečnému  odsunu  Němců!

Jsou na  tom  s touhle  dějinnou  událostí  daleko  hůře  než   Česká  republika!  U nás  šlo  o transfer asi 3,2milionu  soukmenovců  do  bývalé  říše, podle  jejich  přání z roku  1938- Ein  Volk, ein Führer, ein  Reich!   Führer  ani  Reichuž  sice nebyly, ale  Volk  ano.  Svůj  k  svému –Blut  ist  keine  Wasser!  Na  druhé straně  nikdo nikdy  nepochyboval a nepochybuje,  že  Chebsko,  Frýdlantský  výběžek, atd. atd.  jsou  historickou  územní součástí Českého státu!

U Poláků  je  to jinak -viz  mapka:

Polsko nejen  že  odsunulo  až  11 milionů  Němců,  ale  přisvojilo si  – rozhodnutím  vítězných  mocností –  nemalou  část  Německa!

Však také obavy z německých organizací vyhnanců a jejich požadavku „práva na vlast“ se na  dlouho stalo součástí oficiální  vládní  politiky. Západní  Německo hranici na Odře a Nise neuznávalo a jeho někdejší východní oblasti byly po desetiletí v učebnicích a atlasech uváděny jako oblasti „pod dočasnou polskou správou“, nepomohlo sblížení mezi oběma státy. Až  Willy Brandt  v  roce 1970 prolomil na  západo/německé straně  tabu.

Slezký  a Gdanský  Landsmanschaft nejsou  mírnější  nebo vstřícnější  než  ten  Sudetský.  Ale  žádného polského  politika, bez ohledu na  režim  nebo politickou  příslušnost  NIKDY  ani NENAPADLO,  že  by učinil něco takového, jako milý  soukmenovec  Herman a kdyby  si polský  velvyslanec  dovolil to, co podivný  Podivínský,  nejspíš  by  se už  nikdy  nemohl  vrátit  domů!  Jak to,  že  Poláci, ačkoli  jsou v daleko  choulostivějším a rizikovějším postavení odmítají  přijmout   roli  poníženého vtírajícího se slouhy,  v které si  nezanedbatelná  část  českých politikářů tak libuje?  Klidně  obětují  za tzv. usmíření  i památku Lidic!

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.