Omluva všem posluchačům páteční Hodiny vlka na Slobodném vysielači


Když  jsem psal  páteční upoutávku na  Hodinu vlka  na  Slobodném  vysielači, hrál jsem si, jako vždycky,  se  slovíčky. Abych nevyprodukoval strohé, jednoduché  oznámení typu :

Dnes ve  20,30 hod bude na SVSK Hodina  vlka a  řešeným tématem Greta  Thurnbergová a  věci s ní související.

Tohle mi přišlo příliš  triviální  a nudné.

Takže  proto ten  nápad  s někdejším revuálním pořadem Československé televize  – Možná, že přijde i kouzelník. A na  tom jsem následně upoutávku vystavěl.  V pevném přesvědčení, že  o Gretě  to tentokrát, asi už po třech nebo kolika odkladech, určitě  bude. A kdybyste  mne v kole lámali a na  skřipec  natahovali, ještě  během znělky Hodiny  vlka jsem si byl jistý  tím, že  není sebemenší  šance, abychom s  Borískem  vysílali  něco jiného než  Gretu. Na mém počítači bylo otevřeno asi  7 oken, kde jsem měl podpůrné  materiály, s kterými bych si v klidu,  když připočtu předpokládané  Borískovy dotazy  a námitky, plus mailové a  telefonické reakce od posluchačů, jichž se u takového tématu  lze nadít  v míře  více než hojné,   vystačil tak asi  3-3,5 hodinky.

Vše zkrátka nastaveno, jen to spustit!

A přece  za nějakých  30 vteřin Borískova  úvodu se  všechno zvrtlo a místo Grety  jste  dostali  další  díl nekonečného  čekání  na kouzelníka….

Ne  nesvádím nic na  parťáka – to on , já nic  já muzikant. V těch 30-ti zahajovacích sekundách  totiž  Borísek  rozjel a  dodávám, že plným právem, něco, co si  tu změnu  ani ne tak vynutilo, jako zasloužilo!

I já jsem zaregistroval  neuvěřitelnou věc – totiž , že  posluchači Slobodného vysielača v říjnu  na jeho provoz  vysbírali  necelých 10 000 eur!!! Scházelo  opravdu málo a tato magická  hranice  byla pokořena!  Po velmi hubených letních  měsících neuvěřitelná změna  k lepšímu!  Jak říkám  – zaregistroval jsem to a  chtěl jsem poděkovat, velmi poděkovat.

Jenže  Borísek mne  předběhl a navíc  dal do hry  cosi, o čem jsem neměl  ani tušení. Totiž  komentář  předního slovenského mainstreamového komentátora  Daga Daniše  ze  serveru  Aktuality.sk.  Postaveného na  dvou  Danišových „překvapivých“ zjištěních:

1- že mediální svět  v  našich zemích se těžce oligarchizuje, což znamená  že  oligarchové a nikoli kupodivu- stejní -v ČR a SR, až na veřejnoprávní TV a  rozhlas,  ovládli  televizní , rozhlasový a  i  psaný prostor  a to bezezbytku. Což  pro Daniše symbolizuje  ohlášené ovládnutí  Novy  a celé CME  Kellnerem.

2- že  media, jenž  ještě nejsou  v imperiích některého z oligarchů, mohou přežít pouze tehdy, když  je při životě  jejich  čtenáři/posluchači.  O divácích nepíši, protože  udržet  televizi jen  z  diváckých příspěvků  je vyloučeno.

Daniš  objevil svět, který  pronásledovaná, vysmívaná,skandalizovaná a šikanovaná  alternativa zná  od okamžiku svého zrodu. V obou jeho zjištěních.

V sekundě, kdy mi doklapl  význam toho, co Borísek vypustil právě  do éteru, co sdělil našim  posluchačům,mi  bylo zřejmé, že  TOHLE je v  tomto momentu  TOP téma, jdoucí i přes  Gretu, jakkoli ta představuje  fenomen, s  nímž se svět  bude  potýkat  možná  příští desítky  let a  jenž ho nepochybně změní  tak, že  si to nejspíš  my dnes  neumíme  ani představit! Greta  nemůže  utéct!  Nemůžeme  se jí  vyhnout  a nechci se jí vyhnout. Jenže  Greta  se neváže k nějakému konkrétnímu okamžiku. Není  to nic, co musí  jít ven  teď a tady, jinak zastará a vyčichne!

Zcela opačně  tomu bylo s  těmi skoro 10 000 Eury na  říjnovém účtu  SVSK a  tím ojedinělým poznáním  Daga  Daniše, přetaveného  to  jeho nejnovějšího komentáře.

Tohle naopak, když  nebude komunikováno v momentu aktuální čerstvosti,  ztratí  význam.  Mediální prach to zkrátka  okamžitě  zakryje a  připraví o údernost sdělení! Poděkování  zkrátka  nepočká.

K tomu přišla, kouzlem nechtěného, ještě  jedna  věc  – ano, mám na mysli Cemperův vylhaný  útok na  Slobodný  vysielač.  Pro  Boríska i mne  to jsou  spojené  nádoby! Míním tu oligarchizaci a  Cemperovu skandalizační lež o propojení Svobodného vysílače CZ  a Slobodného vysielača  SK.

Oligarchizovaný  mainstream /a bohužel i ten veřejnoprávní/ skandalizuje, ostrakizuje, zesměšňuje  alternativu. Pro kterou přirozeně  platí totéž jako pro cokoli jiného  – alternativa má mnoho podob- od  té  naprosto prvotřídní, kvalitní a pestré – jakou je  bezesporu Slobodný  vysielač, nabízející  posluchačům  tisíc  a jeden různý pohled a nechá je, aby si sami vybrali,  až  po naprosto bigotní a  dementní media, kde smí zaznít  jen jeden, předem určený  fanatický hlas a  každý jiný je okamžitě  ukřižován. A k obhájení své nadřazené pozice   tedy  i práva  šikanovat, je  jakýkoli pseudoargument  dobrý. Přirozeně,  že  k očernění celé alternativy, ale především té kvalitní, protože  ta  opravdu  samozvaným  nebo oligarchickým ředitelům zeměkoule  a vesmíru činí  velký problém, protože podkopává a narušuje  jejich informační výlučnost. Používají to, jak říká  Borísek – zejména  mienkotvorní  nebo jejich  dobrovolní pohůnci typu Cemper, jak říkám já , úlety  těch bigotních druhých, využívají jako důvod jak s vaničkou vylít  i nechtěné, leč  zdravé, pro ně  až příliš, dítě.

Proto jsem na  Kose po Cemperovi vyjel a  rozebral jeho bláboly  na  prvočinitele. Jak už  jsem opakovaně napsal  – bránil jsem svoji  internetovou rodinu.  A udělám to kdykoli příště  zas. Posluchači  sbírají  doslov a halíř  k halíři, aby SVSK  mohl vysílat  daší měsíc a já  nechám nějakého  manipulátora  šířit  o něm lži jen tak?  Za  co bych pak stál? Tohle  bylo nutné   vysvětlit    většině posluchačů SVSK, kteří  o Cemperově  zlovolné  manipulaci neměli ani tušení. Neb jich je daleko a  daleko více,než těch, co  si kliknou na  Kosu.Proto náhle zjištění,  že  Greta  kouzelník na  tom budou zase  stejně!  A že poběží něco jiného.

Existence  SVSK,  obrovské vzedmutí  posluchačské  štědrosti, Danišův nářek,  nezadržitelně postupující oligarchizace,  útoky  bdělých  vok a uch typu  Cemper, to vše muselo náhle  ven, protože  hrozilo  evidentní nebezpečí z prodlení.

Jestliže  patříte  k těm, co v pátek večer  do relac e posílali svoje nespokojená  vyjádření, že  jsme zase odběhli od  tématu, vězte, že  vás bereme   s Borískem vážně. Ano, máte naprostou pravdu, je  třeba  dodržovat ohlášená  témata. Je to slib  daný  vám a  vy máte  právo a my povinnost  ho  dodržet! Není o čem diskutovat.

Tenhle  text  není  snahou  se  z porušení slibu  vylhat. Jen snahou o vysvětlení.  Že  z ničeho nic se objevilo naprosto horké  téma, které  bylo škoda nechat  spadnout  pod  stůl. Když Greta  nemůže  utéct.

Abych  to  přiblížil na konkrétním případu.  Slovensko je už nějaký čas ve varu. Kvůli Kočnerovi a naposled také  a znovu kvůli Gorile.

Zůstanu o té Gorily. Dobře  víte, že  jde  soubor odposlechů, které dokumentují, jak  měli  oligarchové z Penty  ochočené  významné slovenské politiky. A jak  všichni  skákali, jak ona pískala.

Nehodlám řešit to, že  mienkotvorní si  ze  všeho vybrali, nijak  nepřekvapivě  – Fica a jeho ojedinělou interakci s  penťáckými papaláši. Nic  ostatního, ani  penťácké instrukce dalším, dosud  činným slovenským politickým figurám  – jako by neexistovaly.

Zajímá mne cosi jiného  – Penta  je  fuj!  Vlastně – je  fuj jen a pouze  ve vztahu  s  Ficem. Kvůli tomu se demonstruje  v  ulicích a na náměstích, kvůli tomu burcují a bijí na poplach  slovenská  media.

Nevšiml jsem si ale, že by někdo přišel s  tím,  že  zlo není  ani tak Fico, jako jím je zcela  určitě  Penta. A  to setrvale.  Demonstrantům  nedochází,  že  ona je  tou  žábou na prameni. Oni chtějí konec  Fica a Smeru!  Ti nejnaivnější  mezi nimi se mohou snad  domnívat, že  když  ten nenáviděný Fico a jeho partaj skončí,  že  skončí  i tahle  oligarchická  skupina!  Ujišťuji je, že  nic  takového se nestane!  S odchodem Fica  se jen přeskupí hráči a všechno pojede  dál. Nikdo Pentu  nezruší, nesebere  jí  ani majetek ani peníze  a tím pádem ani  zákulisní kontakty   tím ani vliv. Nikomu nevadí,  že  Penta  spoluvlastní vlivový  deník SME.,který si hraje  na  arbitra morálky, čestnosti a dobrých mravů na  Slovensku. A  k tomu spoustu dalších mediálních titulů. Také v  Čechách  – viz  síť regionálních Deníků. To všechno je  zřejmě  úplně  jiná  Penta  než  ta  pánů Haščáka  Dospivy.

Nyní když  Kellner  odkoupil CME se silně  hovoří o tom, že  slovenskou  TV  Markíza, která je  součástí  obchodu, ji odprodá  právě  Pentě.

Naprosto nechápu, jestliže  Gorila  opět ožila, že  se na náměstích neprotestuje proti mediálnímu vlivu Penty. Že  davy nepožadují, aby  slovenské regulatorní orgány  NEDOVOLILY  Pentě  Markýzu  koupit. Že po tom všem,  co má na  triku, není  rozhořčeným lidem  žádáno, aby Penta prodala  veškeré  svoje mediální projekty a účasti, protože  její pověst a minulost  nedovoluje věřit,  že  by někdy  připustila  nezávislé a objektivní zpravodajství a neprosazovala  pouze  to, co se  jí hodí. Jak to, že  nikomu nevadí,  že  přes  sdělovací prostředky  může  naprosto legálně  ovlivnit,ba  zformovat  slovenskou, zejména vrcholnou, politiku? Daleko snáze  než  někde v nějakém  zastrčeném bytě přes  politiky.

Jak je možné, že  to nepřekáží ani Aktualitám. sk a Dagu Danišovi  – nic proti němu , Borísek ho velmi  chválil,takže bude dobrý???   Není takhle ten hon na  Fica a  SMER  jen  klasickým odpoutáváním  pozornosti od hlavního problému ve  stylu  zloděj křičí – chyťte  /menšího/zloděje?

Fico  časem zmizí,  SMER také. Penta nikoliv. Na tohle  můžete  vzít  jed. Jen sibud e pořizovat  další a další politické  loutky, které bude vodit  ze zákulisí.  Přes  svojí mediální skupinu  daleko snáze, než v minulosti! A  všichni  jsou zticha…

Mainstream, tohle řešit nebude. Manipulátor  Cemper, jemuž na  Faktech  NEZÁLEŽÍ, také ne. Slobodný  vysielač, dokud  ho budou finančně držet  posluchači – určitě ANO!!!  Rozhodně  ano!    A aby  to  s  vámi a pro VÁS mohl dále  dělat, proto jsme  vám v pátek MUSELI PODĚKOVAT a  změnit  téma  relace. neplánovaně – ze  vteřiny  na vteřinu.

Slibuji, že  v budoucnu, pokud to jen trochu půjde,se  tomu už vyhneme.A já si odpustím slovní hrátky s kouzelníkem, co možná také přijde.

Takže nám prosím -PROMIŇTE….

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.