Ze Zemanova projevu Svědky Milošovy hlava bolet nebude!


Nenechal jsem si zkazit druhý  svátek vánoční a  celorodinnou  polední idylu  tím, že by mne snad napadlo pustit  Zemana přes televizi  do našeho obýváku.  Bylo mi neskonale větším potěšením když  vnuk Rampepurda a  vnučka Kuliferda nám z něj, se  svými novými dárky, dělali kůlničku  na  dříví. A  to daleko spolehlivěji  než by  svedl orkán Kiril a  tornádo Kathrina  společnými silami. A  že  toho stihli napáchat, každý samostatně  – hodně.  Furt lepší než  si nechat zkazit  náladu  obyčejným tlučhubovstvím.  Byť  z televizní obrazovky.

V jedná  věci musím  dát  bohuželprezidentovi v  jeho slovní exhibici  za pravdu.  To  když  citoval Masaryka, že

  …….  myšlení  bolí……………….

Je to bohužel tak.  A  jako příslovečná  červená niť  se  tato premisa  vinula  celým jeho svatoštěpánským vystoupením. Kdyby jeho fanklub se  skládal z jednotlivců, kterým na závěr přál aby nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat. A aby si vážily samy sebe právě proto, že mají vlastní informovaný názor,  hrozilo by  dnes  minimálně  na  Hradčanském náměstí nebezpečí  ušlapání nebo udušení v  davu.  Protože  by právě  Svědci Milošovi prodělali dvojnásobnou bolest. Jednak z toho,  že by  začali myslet a vytvářet si názor a myšlení, jak víme  od  klasika -bolí a podruhé proto, že by  dospěli k jednoznačnému závěru, že  si z nich jejich za  živa  svatý dělá blázny, že mu naletěli   a  šli by demonstrovat za  to, aby  okamžitě odstoupil!

Chcete  důkaz?  No problem!

Dovolím si z jeho včerejší  duševní produkce  citovat:

Již miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období. Uvádí se, že před několika miliony let byla průměrná teplota na zeměkouli o 3 stupně nižší, než je dnes. A nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy.

Rád bych to ilustroval jedním příkladem – Grónsko, Greenland, tedy zelená země, bylo před tisíci lety bohatým ostrovem, s pastvinami, stády dobytka, 14 farnostmi. Pak přišla malá doba ledová a obyvatelé Grónska zemřeli dílem hlady a dílem zimou.

Aby  to doplnil ještě o následující moudro:

A nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy.

Kdyby  jeho fanklub byl schopen elementárního myšlení, musel by  okamžitě  začít  hodně  hlasitě  namítat, že  ten  příklad  kdysi zeleného Gronska mluví  jasnou, leč  přesně opačnou řečí než jejich  bohuželprezident!

Ano, přišla  malá doba  ledová a kvetoucí ostrov se změnil v nehostinné ledové království, smrtelně nepřátelské lidskému rodu! A  bylo úplně jedno, zda  se tak stalo s podílem lidí či nikoli. Klimatická  změna  přišla,udeřila, vyhubila.  A  zdá se, že  jsme na  začátku nějakého obdobného klimatického procesu! Tentokrát jde o oteplení. Se  stejně  fatálními důsledky! Není  vůbec  rozhodující jestli za  to může  konání  obyvatelstva zeměkoule nebo nikoli. Rozhodující je pouze  výsledek. A ten byl  pro tehdejší obyvatelstvo Gronska  fatální. Ačkoli oni měli proti nám jednu  obrovskou výhodu.

Teď  se budu opakovat – oni tenkrát  svůj problém mohli snadno vyřešit. Tím, že  by  opustili Gronsko včas a  přesunuli se jinam.  Měli tenkrát  kam. Na  rozdíl od nás!!!!

Tenhle graf už  jste  nejméně  dvakrát na Kose viděli:

Vývoj populace na planetě  v posledních  12 000 létech:

 

Groňané tehdy  mohli volit. My  tu možnost nemáme. Na planetě  nejsou  žádná  volná, životu příznivá území. Tenkrát bylo na  planetě  nějakých max . 300 milionů jedinců.Dnes  7 500 milionů…..

Většina  z nich si tenkrát  svobodně  vybrala, že  zůstanou  na místě. Poslechli nějakého svého Miloše, že  jako panika, že  to samo přejde, že  není třeba nic podnikat a opouštět svoje příbytky. Slyšeli to rádi. Když  zjistili, že  je to zatraceně  špatně, bylo už pozdě. Vychcípali.

Geniální prognostik,šachista  a stratég tohle  těm svým znovu  zopakoval včera. Poslechli si ho jistě  rádi. Lidi  rádi slyší, že  se problém vyřeší sám od sebe  a že oni nic nemusí….A  nepochybně  se utvrdili v tom, že  když mluvil o lidech, nebojících se myslet, schopných si obstarat a  zpracovat informace,mínil především je.

Kdyby  nedisponovali, pokud  vůbec  nějakou, velmi krátkodobou a především diodovou pamětí, která propouští jen  nějaké informace a  jiné okamžitě  zamítne,  třeba by  si vzpomněli na  vystoupení stejného Miloše  Zemana  ve  Federálním shromáždění

Tato země v této době prochází rozumovou, mravní i citovou krizí. Zamýšlíme-li se hlouběji nad tím, jak k této krizi došlo, proč právě teď, musíme si připustit některá velice nepříjemná, ale bohužel pravdivá fakta. To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Je to suché konstatování skutečnosti.
Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. (…)

když se dne 21. ledna 1992na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů během projednávání návrhu ústavního zákona o referendu.

A ještě tehdy  dodal:

Současně bych však chtěl varovat před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím, a že to, co nespraví parlament, spraví občané.

 

Zajímal by mne  průměrný IQ  českého zemanisty…

Protože mu  opět odezírali od  úst. A  ani  náhodou jim nepřišlo na mysl, že  si z nich jeho /nikoliv můj/ prezident drsně utahuje.

Fakt je úplně  jedno, zdali současnou klimatickou změnu má na  svědomí  lidstvo svou  minulou i současnou činností. Nebo snad  jestli v minulosti docházelo na  zeměkouli ke  klimatickým změnám. Podstatná  je jen  jen jediná věc – zdali máme  co do činění jen s krátkodobým výkyvem celoplanetárního počasí nebo jestli jde o  zásadní a  v horizontu chápání času lidstvem, nevratný proces s  katastrofálními důsledky pro lidský  rod. Pokud je  to ten druhý případ, pak je  zde  další životně  důležitá otázka  – jsme  schopni tento přírodní proces  nějak pro nás pozitivně ovlivnit?  Jestliže si odpovíme, že nikoliv, pak přichází na  řadu  dotaz fatální třetí – co můžeme/ musíme udělat proto,abychom jako celek snesitelně  přežili?

Ničím z  toho se  Zeman neobtěžoval. Jen  jedním dechem mluvil o vyhynulých obyvatelích Gronska o tom, že  s klidem lze  sedět na zadku a  nehnout  prstem…. A  ani mu to nepřišlo trapné!

Ke  zjevné spokojenosti  svých  fandů.

Jenže klimatu je to úplně  jedno. Ten se bude vyvíjet  podle toho jak sám uzná za  vhodné a jak mu přírodní, fyzikální a chemické  zákony  dovolí. A nějaké lidstvo, natož Zeman jej vůbec  nezajímají.Bez ohledu na  to, jestli se on, věren svému narcisismu – prohlásí za klimatického kacíře nebo ne.

Je přesvědčen, že je  geniální a  všemu nejlíp rozumí. Mladé generaci proto vzkázal toto:

Pokud jde o vnitropolitický vývoj, ano, povšiml jsem si demonstrací středoškoláků proti klimatické změně. Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili..

Inu školáci a studenti by  rozhodně  měli chodit do školy. Nicméně  – cool pro ně je  především  to,  že  oni v zájmu“dobré věci“  do té školy  nepůjdou. A  kdyby  Zeman alespoň minimálně  rozuměl jejich nastavení, došlo by mu,  že právě  tahle jeho věta  je  bude  ve zvýšené míře motivovat k tomu, aby  do té školy pokud možno v pátek nechodili. Už proto, že  je tam posílá zrovna  on!  Propásl skvělou příležitost mlčet. Nebo je za  to pochválit  a eventuálně jim pohrozit, že  bude chodit s nimi. To by je  přivedlo do lavic  zcela  určitě. S ním totiž mladá generace nechce mít  vůbec nic  společného.

Nicméně  žijící  genius  z Hradčan  to ještě vylepšil. Pro všechny generace  takto:

Povšiml jsem si rovněž demonstrací v Praze, jejichž účastníci vyžadovali demisi ministerského předsedy. Na to se dá odpovědět velice stručně. V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledků svobodných voleb. Tečka.

Tak Zeman si povšiml demonstrací?!  Vážně? Ono se  dvakrát  300 000 lidí na Letné  dá přehlédnout?  A  předseda  vlády  se mění pouze  při volbách?  Zvláštní!  A  jak to měl s Nečasem?  Proč ten podával demisi a proč ji Zeman přijal? A proč  neumožnil pokračování vlády  ODS +TOP09 +VV  s jiným premierem, která měla  v parlamentu deklarovanou 101? Když  vládní sestava/premier se mění jen v  důsledku nových voleb?!  Proč místo toho zneužil a vyraboval ústavu nechal sestavit  vládu svých kamarádíčků a nohsledů bez důvěry  parlamentu?

Tohle mu mají   zbaštit  voliči, kteří jsou  svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat. A váží si  sami sebe právě proto, že mají vlastní informovaný názor?

Nebo  mu  nyní tleskají spíše ti, o kterých s takovým despektem mluvil v bývalém Federálu  21. ledna 1992?

Odpověď  se  nabízí  sama od  sebe!

Už se mi ani nechce pokračovat  dál. Ale musím dát ještě minimálně jeden jeho superblábol z té jeho exhibice:

A když už mluvíme o těchto volbách, příští rok nás čekají volby krajské. Velmi bych si přál, aby na kandidátkách do krajských voleb bylo co nejvíce úspěšných starostů. A velmi bych si nepřál, abych tam bylo příliš mnoho takzvaných parašutistů. Víte, co to jsou nebo kdo to jsou parašutisté? To jsou lidé, kteří jsou na kandidátku shozeni shora. Buď jsou to straničtí funkcionáři, nebo lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s řízením velkých společenských celků, jako je například město.

A já bez ohledu na stranickou příslušnost chci proto právě úspěšným starostům popřát, aby byli úspěšní i v krajských volbách.

My,co nemáme  tu úplně miniaturní nebo diodovou paměť, si pamatujeme  na podobnou tirádu Miloše Zemana  letos  v březnu na  sjezdu ČSSD  a  prohlásil tam, že  si dostatečně neváží svých  úspěšných starostů, když je  opomíjí při nominacích do funkcí. A jmenoval výslovně  novoměstského starostu  Michala  Šmardu.  Aby o pár  týdnů později, když soc dem uposlechla jeho rady a navrhla jej za ministra kultury, stejného Šmardu  odmítl a zdehonestoval.  Jen proto, že  Šmarda  je osobním přítelem bohuželprezidentova  osobního nepřítele – expremiera  Bohuslava  Sobotky!

A nyní zase  slyšíme  stejné mistrování o  úspěšných starostech….

Zeman je prostě  Zeman. Ten je na  tom z pravdomluvností a kontinuiti  a konzistenci svých názorů úplně  stejně jako  Boris Johnson.  Černá je  černou jen  když se to hodí. Když ne, je klidně  zelenou  nebo oranžovou nebo když se hodí něco jiného jde o sněhově  bílou.
Ne opravdu  o vánočním svátku v poledne, do vzácné rodinné idyly  měl Miloš Zeman logicky  vstup zakázaný. Oprávněně!  Na svátky  míru, klidu , zrození nového života  nelze, aby si je  člověk nechal jednoduše  ušpinit.

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.