Demokracie není jednosměrka, kam smí vjet jen ti s jediným správným názorem


Dnes je to  70 let od popravy Milady Horákové.   Český mediální prostor  se plnil už minimálně týden tou  70 let starou krvavou  špínou a hrůzou. Jinak inscenovanou vraždu, navíc  vraždu ženy, nelze  nazvat. Obludný  čin zůstane  obludným , ať plyne  čas jak chce  rychle.

Vražda s  justiční inscenací, navíc  kvůli prosazení  určité jedině  správné ideologie   je tou nejodpornější, která  se může  stát. Kromě  bestiálních vražd  dětí. A  proces s exekučním finálem  takovouhle obludností jednoznačně  byl.

Komunisté si ovšem tehdy  posloužili nanejvýš špatně.  Sami sobě   a to dobrovolně  si na čelo vypálili cejch   politických vrahů a nikdy  se jej nedokázali  zbavit. Tím spíše  ne,  že  pravdu nešlo utajit a  že jednou  se na  světlo  boží dostat musela ať  se  snažili sebevíce. Tímhle  činem jednou pro vždy pošpinili všechno dobré, co chtěli a mohli společnosti přinést.

To, co  v krvavé atmosféře  50-tých let kolovalo  o procesu s Miladou Horákovou jako  přísně selektivně sdělovaná  informace  mezi těmi, co si  mohli důvěřovat, se pro každého, kdo o to stál, stalo zjevnou a známou  pravdou nejpozději v roce  1968. A  od té doby  to krvavé tajemství  už nešlo vrátit zpět  pod zámek. Masky byly  strženy.

Je  tu ovšem jeden problém. Že nyní je  celá ta hnusná  a odporná  krvavá  story  vytahována  v  rámci politického boje, kdy  je  opět, skoro všemi prostředky protlačován jediný správný  názor.

Přiznávám, že  když  kolem mne  zněly  ty  tirády o Miladě  Horákové,  párkrát mne napadlo, co by  asi tak tahle  výjimečná  žena  řekla na  současné liberální   a kdo ví jaké  třeštění,  povolující na  informačním mainstreamu, zase, opět jen a jen  ten jeden  správný názor?

Minulý  pátek vysílal Český  rozhlas Plus  rozhovor  s dcerou paní Milady- Janou Kánskou. Desítky let  už  žije  ve  Spojených státech. Jde o seniorku  vysoce pokročilého věku. Ovšem skvěle  svěží  mysli, s brilantní  češtinou. Žasl jsem nad obojím. A také nad  noblesou jejího uvažování a vyjadřování. Kdy několikrát odmítla  to, co se jí snaživý intervjůk vlkládal do úst. Kdy  se ji snažil roubovat na  současné  světové i české události.

Zůstala prostě  svá. Asi jako její  matka. Evidentně   patří  k těm, kteří mají  pevný  žebříček hodnot a  je rozhodnuta  se jich držet do konce svých dnů. Tak jak velí rodinná tradice.  Protože  jablka nepadají  daleko od  svých stromů.

Myslím, že  by  se dnes   Dr. Milada Horáková  dost  divila vymývání hlav, které nyní  ti s jediným správným názorem konají  na veřejnosti v jejím jménu. Pod  všeobjímajícím heslem  – připomínáme osud  Milady  Horákové, aby  se už nikdy nemohl zopakovat.  Jako  by, alespoň  co by se za nehet vešlo, hrozilo, že  že se do našich krajů může  vrátit stalinský teror…..

Co bezesporu  ovšem latentně  hrozí, jsou společenské  výbuchy, reflektující  chyby  a přešlapy  našich elit. Jejich neschopných řešit  opravdové a  fatální  výzvy  dnešního světa, takže  je většinou zametají  pod koberec, či je  bagatelizují  nebo ostrakizují  ty, co je hodlají nastolit k veřejné diskusi nebo, když už nezabírá vůbec  nic, vytahující  před  veřejnost pseudoproblémy. Mající  s  reálným životem asi tolik společného, jako   stalinský model komunismu s demokracií.

Odbočím. Cosi jsem dohledával k jednomu  článku a  jaksi  se v nekoncetrovanosti dost překlepl.  Takže  nechtě  mi  Vševěd  Google mezi doporučenými linky  a hesly   vyhodil i jméno Ethel Rosenbergová.

Já   zrovna  na ČRo Plus  slyšel  jak  to komunistům, 30 let po jejich pádu  a  v podstatě  totální nicotě, na které vůbec nic nemění  skutečnost, že  se bez  jejich podpory neobejde   agent Bureš a jeho současná vládní  formace, nandává Lída  Rakušanová právě  přes Miladu Horákovou  a výročí jejího procesu.

V uších mi zní Rakušanová,  na monitoru   vidím  Ethel Rosenbergovou. Z radia  slyším, jak se musíme  vyrovnat s komunistickou minulostí, jak nás  stále ohrožuje a zejména  v nás  starých a starších vězí  jak v koze a neumožňuje  nám pochopit  v  plné šíři  demokracii. Natož  ji  žít. A  jak je nutné  ty  70 let staré hrůzy  připomínat,  protože jinak … Protože jinak ztratíme  svobodu.

Za Miladu Horákovou se drží, k tomu neblahému výročí v podstatě trvalá panychyda.  A z monitoru na mne  hledí Ethel Rosenbergová.

Ta  trvalá polittryzna  nás nemohla nás minout a neminula. Soudím, že  jestli je  nějaké nebe, má  tam paní Milada nepochybně  svoje  místo. A že se potkává  s řadou takových jako byla ona  sama. Například s Boženou Němcovou, Matkou Terezou, Johankou z Arcu a tak podobně. ale kdybych si měl vsadit s kým asi mluví hodně  a hodně  často a zejména  v  těchto dnes,  můj tip by  zněl  –  už  zmíněná  Ethel Rosenbergová.

Ty hle dvě dámy  spojuje  stejný osud. Věřily  svým ideálům a  chtěly  pro lidstvo to lepší. Narazily na  mocné své doby a  jejich  brutální užívání, respektive  – zneužívání moci. Pro obě  jejich pravda a víra představovaly  tu nejvyšší hodnotu a  to ve  stejném čase a politickém klima. Obě skončily  stejně na popravuovaném a těžce zmanipulovaném procesu, kdy verdit  byl dán předem  z nejvyšších míst.

Nehodlám plíživě  relativizovat  vinu stalinských dogmatiků na popravě Milady  Horákové. Je obludná a nezměrná, trvalá. A  doopravdy  platí, že  jsme povinní učinit vše, aby  se nic podobného v naší civilizaci už nikdy neopakovalo. Dovolím si ovšem tvrdit,  že  justiční vražda  Ethel Rosenbergové  je  stejně odporná. Spíše odpornější. Protože  přišla  už po Miladě  Horákové.  A přišli s ní ti, co dobře  věděli co a jak v tom  nahraném komunistickém monstrprocesu.  Kteří  se hrozili komunistické zvůle a svévole tvrdili, že jsou  štítem demokracie. A přesto paní Ethel poslali za  paní Miladou……  V podstatě  ze stejných důvodů.

My  jsme nepochybně  se  svou minulostí, alespoň co se  stalinských procesů týče  především toho s Dr. Horákovou, řekl bych  – vyrovnáni. Dnes  už  jde, více méně o vymítání ďábla  a  postkomunistický exorcismus těch málo pevných  ve  víře, těmi, co  vedou svoje  války  30 let po té, co reálně  skončily.

Ovšem jsem  velmi a velmi zvědav, jestli 29. března 2021 až uplyne  také  70 let od okamžiku kdy byli manželé Rosenbergovi porotou shledáni vinnými a odsouzeni k trestu smrti někdo v mainstreamu alespoň okrajově  toto výročí připomene.

Pro  ty  co jim  ono druhé  jméno nic neříká si dovolím ocitovat  pár  základních údajů z Wikipedie. Nicméně  udělají dobře, zejména  ti mladší, když si příslušné heslo přečtou a  to důkladně, celé. A to především ti, co jsou mým dnešním textem pobouřeni, rozhořčeni,naštváni, uraženi a tak podobně. Demokracie a její  obrana  je  všechno jiné  jen ne  jednosměrka. Kam vjet mohou  jen ti, co mají  ten jediný správný  názor.

Takže jdeme  na  tu citaci:

29. března 1951 byli manželé Rosenbergovi porotou shledáni vinnými na základě zákona o špionáži z roku 1917 z toho, že předali cizí vládě informace týkající se národní bezpečnosti. 9. dubna vyhlásil soudce rozsudek, jímž byl trest smrti pro Julia i Ethel Rosenbergovi (obžaloba zpočátku pro Ethel požadovala pouze trest vězení). Obhajoba následně podala odvolání, čímž byl výkon trestu odložen. Obvodní soud v New Yorku a Nejvyšší soud ve Washingtonu změnu rozsudku zamítly. Rozsudek byl soudcem Kaufmanem definitivně podepsán 21. listopadu 1952. Výkon trestu byl určen na druhý lednový týden roku 1953.

Začátkem roku 1953 se na americké i mezinárodní úrovni rozběhla kampaň na podporu manželů Rosenbergových. Významné osobnosti poukazovaly na nedostatečnost důkazů prokazujících jejich vinu. Rozluštěné sovětské telegramy, které vinu Rosenberga jednoznačně prokazovaly (ne však jeho ženy), zůstaly dál střeženy jako tajemství a osoby, které je četly, musely mlčet. V únoru 1953 zamítl Dwight Eisenhower žádost obhajoby o milost. O oddálení či dokonce zrušení popravy se snažila i FBI. Vyšetřovatelé totiž doufali, že pobyt ve vězení by Rosenberga natolik zlomil, že by mohl začít vypovídat o dalších sovětských agentech ve Spojených státech. 25. května zamítl žádost o udělení milosti Nejvyšší soud USA. Výkon trestu byl stanoven 18. června 1953.

Začátkem června oznámila obhajoba, že chce znovu obnovit soudní řízení z důvodů objevení nových skutečností (objevil se údajný stolek, který manželé měli používat jako schránku na mikrofilmy) a zjištění, že hlavní svědci obžaloby, manželé Greenglassovi, lhali. Soudce Kaufman žádost zamítl. 16. června prezident Eisenhower odmítl udělení milosti pro E. Rosenbergovou. Ještě 17. června zamítl obvodní soud žádost o znovuobnovení procesu; soud totiž rozhodoval podle zákona o špionáži z roku 1917, který však byl nahrazen zákonem o atomové energii v roce 1946. Podle něj může být trest smrti vynesen pouze jedná-li se o úmyslné poškození USA. 19. června, v den popravy o tomto faktu jednal Nejvyšší soud, který námitku v hlasování zamítl (špionážní činnost probíhala před vydáním nového zákona). Ve dvě hodiny odpoledne 19. června zamítl prezident Eisenhower druhou žádost o milost.

….

Mezinárodní ohlas

Proti procesu a odsouzení k smrti podporovaném americkou vládou však protestovala část americké i mezinárodní veřejnosti. Mezi protestujícími byli též nekomunisté, nositelé Nobelovy ceny vědci Albert Einstein či Harold Urey, američtí komunisté a levicově orientovaní umělci jako Nelson Algren, Dashiell Hammett, Jean Cocteau, Diego Rivera, Frida Kahlo, Pablo Picasso či černošská mezinárodní Longshoremenova asociace žádali zastavení procesu.

Poprava

Do poslední chvíle se FBI snažila přimět oba odsouzené k výpovědi o špionážní činnosti, čímž by si zachránili život, neboť by následovalo nové vyšetřování a snížení trestu. Oba manželé ale vypovídat (a tedy přiznat svou vinu) odmítli.

Julius Rosenberg byl přiveden k elektrickému křeslu a ve 20.08 hodin konstatoval lékař smrt. Ethel Rosenbergová zemřela deset minut po svém manželovi.

Nový pohled na proces a popravu Ethel Rosenbergové

Zatímco později odtajněné dokumenty potvrdily špionážní činnost Julia Rosenberga, názory na usmrcení jeho manželky i nadále rozdělují americkou společnost.[1]

V pozdních rozhovorech s novináři a historiky spoluodsouzení David Greenglass a Morton Sobell tvrdili, že Ethel Rosenbergová se na špionáži nijak nepodílela, i když o ní zcela jistě věděla.[2][1] Greenglass prohlásil, že svou sestru Ethel před soudem falešně obvinil, aby dosáhl slibovaného snížení trestu pro sebe a milosti pro svou manželku Ruth (ta před soudem byla pouze v roli svědkyně). Tehdejší zástupce prokurátora William P. Rogers přiznal, že obvinění Ethel mělo za účel Rosenberga zastrašit a dostat z něj přiznání a jména dalších špiónů, což se však nepodařilo.[3] Také nedávno odtajněné dokumenty z procesu potvrdily, že Greenglass i jeho manželka Ruth během vyšetřování a před velkou porotou vypovídali o Ethel jinak, než později před soudem. Takže žalobce buď naváděl svědky ke křivému svědectví, nebo předkládal soudu svědectví, o němž věděl, že je falešné.[4] Přitom zveřejněné dokumenty projektu Venona ukázaly, že Ruth Greenglassová měla od sovětské tajné služby přiděleno krycí jméno, avšak Ethel Rosenbergová nikoliv.[1] [5] Na základě těchto zjištění vydala Městská rada v New Yorku prohlášení, v němž popravu Ethel Rosenbergové označila jako nespravedlivou.[6]

Může mi někdo  vysvětlit, v čem se proces  s Ethel Rosenbergovou lišil od toho s Miladou Horákovou? Já vidím rozdíl jediný.  Dr. Horáková  dostal trest nejvyšší  nikoli proto, aby její manžel změkl.

Troufnu si konstatovat,  že  Česká republika  se ohledně  Dr. Milady Horákové se  svou minulostí vyrovnala. Mohou totéž o sobě  říci Spojené státy?  Tamní  elity  se  dosud  za tenhle proces a speciálně  smrt  paní Ethel neomluvily.  Kortešové  té nejliberálnější  z liberálních demokracií, protlačovači  práv  všech znevýhodněných a  utlačovaných jaksi mají čas  na to aby se zastali  i  těch nejméně představitelných  bizarních exotů, ale  není známo, že  by  někdo nějak zkoušel komunikovat, natož  rehabilitovat oběť  justiční vraždy  ve  Spojených státech.  Která se navíc  stala v  době, kdy v řadě  amerických států panovala  tuhá rasová segregace. Jež  se  vyrovnala  v každodenním  životě  třídnímu teroru  komunistického Československa. Takže  znovu – vyrovnaly  se  Spojené státy  se zabitím Ethel Rosenbergové?  Není  o tom nic známo.  Současné společenské a politické zemětřesení v USA  odpovídá  víc  než přesvědčivě. Jsou  svrhávány  sochy otců zakladatelů – Washingtona, Jeffersona. Dokonce  je  skácen i pomník Kryštofa Colomba. A mnohé další. Přibude  k  nim i Ike, kterého si nesmírně, spíše neskonale   vážím? Dvakrát odmítl udělení milosti, ačkoli k tomu  bylo dost dobrých důvodů. Česká republika má  svou dějinnou reflexi a katarzi za  sebou. Spojené státy  nic takového rozhodně  říci nemohou. Plameny  z  ulic  tamních  měst mluví jasnou řečí.

Je  snad jeden život cennější než  druhý?

Proto soudím, že  jestli je nějaké tam nahoře, pak si obě  dámy  mají o čem vyprávět. Ony  si to mohou dovolit. Obě vědí, co už stojí  výše  – totiž že  demokracie je všechno jiné, jen ne  jednosměrka, do níž  smějí vjet jen ti, co mají jediný správný názor.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.