Češi doplácejí na německý experiment. Existují recepty, jak to vyřešit


Energie a zase  energie. A nejspíše  energetická, když ne  naprostá  krize, tak rozhodně  dříve nepředstavitelná energetická  drahota orámují  celé  české předsednictví  EU.  Jestli by  něco mělo dostat  od  Fialy  a jeho obludária absolutní přednost v  předsednické  agendě, pak  je  to  vyřešení minimálně  cen elektřiny  pro ČR. Abychom  získali alespoň minimální důkaz, že  tenhle spolek  totálních neschopů, co obsadil Strakovku a ostatní vládní  budovy  tu je  TAKÉ  pro  české občany. Nikoliv jen pro Ukrajince, pro Zelenského, pro naše „spojence“, kterým odezíráme od  úst, pro  domácí a zahraniční koncerny,   zkrátka pro kohokoliv jiného,  než  pro občana  daňového poplatníka  s českou občankou.

Ale  zpět k těm energiím. Specielně  elektrické energii. Nedávno mi přišel jednoduchý  mail od jednoho z kosířů následujícího znění:

Nechci Vás nijak zdržovat, jen mě napadla taková „maličkost“ ohledně toho jak Fiala mektal ve svém průjmoslovu v TV cosi o tom, že stát nemůže ČEZu nařídit strop cen elektřiny kvůli blablabla minoritním akcionářům. Vůbec nechápu to haló kolem tohoto. Níže uvádím, jak by to šlo (poměrně jednoduše) zrealizovat.

V současné době má ČEZ příjem z následujícího:

1) vyrobí elektřinu za jednotkové náklady N1 a prodá ji na burze za cenu C1

Výnos zde je: V1 = C1 – N1

3) nakoupí elektřinu na burze za nákupní cenu N2 a prodá v tuzemsku za prodejní cenu C2

Výnos zde je V2 = C2 – N2

Tedy celkový výnos je V1 + V2 = (C1 – N1) + (C2 – N2). Rozdíl N2 – C1 si zinkasuje někdo jiný.

Nevidím tedy důvod, proč by ČEZu nemohl majoritní vlastník stát nařídit, aby prodával x % produkované energie v ČR napřímo za cenu vypočítanou dle vzorečku:

PC = C2 – N2 + C1 – N1, kde

  • PC = Prodejní Cena,
  • C2 = stávající prodejní cena v ČR,
  • N2 = nákupní cena na burze.
  • C1 = cena prodeje na burzu a
  • N1 = (nejen) výrobní náklady.

Čeští odběratelé by tak nemuseli někomu v cizině platit zbytečně částku N2 – C1 (která bude nejspíš větší než výše vypočtená PC) a minoritní akcionáři by dostali dividendu ze stejného základního zisku.

Co Vy si o tom myslíte? Doufám, že mi neunikly nějaké další háčky.

Ano,  takhle  to vypadá  z hlediska obyčejné logiky. Jenže  ona  leckdy  ta logika neplatí. Protože  není logické prostředí,  v  němž by se potřebovala uplatnit. My  totiž  nežijeme  v  vzduchoprázdnu, nýbrž  v Evropské unii.  Která  té jednoduché logice  už  přijatou energetickou legislativou – NEPŘEJE! A  právě změna  energetických pravidel by  si měl Fiala  stanovit  jako cíl. V jakém směru a proč?

Tak na  to odpoví do detailu a  velmi  fundovaně  článek,  který  vyšel před pár  dny na  Seznamu.cz  z pera Lubomíra  Lízala, bývalého člena bankovní rady ČNB, docenta na ČVUT FEL a CIIRC, a na Anglo-American University.

Za  mne  naprosto  dokonalý  rozbor  a  skvělé  návrhy k nápravě  té šílené situace, kterou  zažíváme ohledně cen  elektřiny a ještě zažívat budeme. Čtenářův  mail mne  přesvědčil,  že  ten Lízalův  materiál patří na  sklo a  nikoliv  jen do mého archivu.

Hodně se mluví o rozdělení polostátního ČEZ, aby stát získal pod kontrolu elektrárny. Bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal ve svém komentáři navrhuje i další, podle něj levnější možnosti.

Rostoucí ceny energií donutily vládu hledat řešení a chvályhodné je, že si uvědomuje, že nutná kompenzace drahoty jen kupuje čas, a uvažuje o cestě, která sice nese značné politické náklady, ale odstraní příčiny. Tedy zabývá se strukturou trhu s elektrickou energií a rolí ČEZ.

Méně potěšitelné je, že nastíněný přístup, tedy rozdělení ČEZ, samo o sobě nic nevyřeší, protože neřeší příčinu problému, tedy přenos cen v důsledku Energiewende z německého trhu. Pro úspěch jakéhokoliv přístupu je nutná separace cenotvorby na domácím a zahraničním trhu. To není možné bez vyjednání řešení s Bruselem, protože náš trh je, na rozdíl od mnoha států, které si, třeba jako Slovensko, vyjednaly výjimky, plně liberalizován, a tato omezení jednotného trhu budou platit i pro nástupnické firmy po dělení ČEZ. Možností, jak věci změnit, je více, ale čím lepší pro domácí ekonomiku, tím dále od liberalizovaného trhu a tím větší ústupky je nutné získat v Bruselu.

Ukážu teoreticky ideální řešení, které asi v Bruselu nedojednáme, a pak uspořádání horší, ale přesto dostatečná a levná, kdy nákladné dělení ČEZ vůbec není potřeba, a přesto vedou k nízkým domácím cenám.

Národně optimální řešení

Jelikož náš trh je dlouhodobě přebytkový, jsme čistý exportér. Teoreticky ideální stav je, kdy přebytky energie rovné roční nadprodukci lze vyvézt pouze s exportní licencí, kterou stát uděluje výrobcům elektřiny aukčním způsobem. To vede k ideální separaci domácího a exportního trhu včetně rozdílné cenotvorby.

Aukce exportních povolení navíc zajistí, že výnos z rozdílných cen je téměř v celé výši příjmem státního rozpočtu. Takže dvojí benefit, náklady nula. Pokud chceme třešničku na dortu, tak vyvážet lze jen produkci uhelných elektráren, a domácí spotřební mix, který bude vstupovat do kalkulace průmyslových podniků z hlediska CO2, bude čistší než produkční mix. Tím domácí podniky získají další konkurenční výhodu.

Naopak, zahraniční odběratelé budou v exportní ceně platit potřebné povolenky na CO2 a jejich spotřební mix bude naopak špinavější o dovezenou energii vyrobenou z uhlí. Toto uspořádání požaduje výjimky z jednotného trhu prakticky v celé oblasti, ale funkčně se blíží starému návrhu Francie, Španělska, Itálie a dalších zemí, které se chtěly včas vymanit z vlivu německé Energiewende.

Proto není zcela bez šance se tomuto stavu přiblížit, pokud budeme schopní během právě začínajícího českého předsednictví správně vyjednávat. Můžeme klidně obětovat onu třešničku na dortu, byl by to skvělý obchod.

Jednotná protistrana

Obdobný výsledný efekt jako exportní licence má model postavený na principu jednotný kupující, jedinečné protistrany pro výrobce i distributory. Jde o tzv. Single Buyer/Single Seller, kdy se legislativně vynucuje, že výrobci energie i distributoři musí obchodovat pouze s ním.

Státní obchodník pak sám realizuje zisky z exportu, které jsou opět v celé výši příjmem rozpočtu, jen asi budou trochu nižší, protože bez aukce chybí motivace prodat v zahraničí co nejdráž, stačí prodat draze. Distribuční společnosti ani nikdo další však nemá možnost přeprodeje mimo koncové zákazníky.

Náhradní volby

Ekonomové znají koncept nazývaný Second best, tedy dosažitelná řešení, která se požadovaným způsobem blíží optimálnímu stavu, jenž je však z nějakých důvodů nedostupný – tedy zde nám to Brusel nepovolí.

I tyto návrhy lze seřadit, jak se podle zvoleného kritéria vzdalují národnímu optimu.

Vyjděme z fyzických omezení přenosových kapacit. Celkové fyzikální limity exportu jsou asi čtvrtina až třetina české výroby. Více energie prostě vyvézt nelze. Pak můžeme separace trhů docílit jedinou dodatečnou podmínkou, a to propojení kontraktu na dodávky mimo naše území s předem rezervovanou kapacitou přeshraničního přenosu, tak jako je tomu dnes u plynu, kde musíte mít nejen komoditu, ale i přepravní kapacitu.

V takové uspořádání dojde též k separaci trhů, ale s jinými cenovými výsledky. Napřed by se totiž naplnila fyzikální exportní kapacita přenosové soustavy a pak by teprve nastala soutěž na domácím trhu.

To samozřejmě vede k vyšším domácím cenám než model exportních licencí, protože výrobci napřed prodávají na trhu s vyšší cenou (zahraniční trh) a teprve pak zbylou část produkce na trhu domácím. Zároveň však distributoři musí zpět dokoupit potřebnou část vyvezené energie za vyšší zahraniční ceny. U tohoto modelu není možnost pro dodatečný fiskální výnos z aukce povolení exportu, toto jsou příjmy přímo výrobních společností.

Přesto toto uspořádání vede k částečné separaci cenotvorby pro trh domácí a zahraniční a je možná průchodnější z hlediska evropské legislativy. Pokud by však třeba ČEPS mohl provádět aukce exportních kapacit, tak se budeme blížit původnímu konceptu, jen si stát vytáhne aukční exportní výnosy od této státem vlastněné společnosti.

V principu však jde o již o nedokonalé napodobení předchozí alternativy s exportními licencemi, ale složitější na implementaci, protože každý má tendenci jít na trh s vyšší hodnotou, tedy nedostatkový, zahraniční trh. Bohužel proto nestačí například otevřít nový tržní prostor, třeba u státní společnosti Operátora trhu pro dlouhodobější kontrakty, a tuto nově vzniklou burzu pro český trh jen poplatkově zvýhodnit.

Ani nulová cena za zprostředkovaný obchod nebude dostatečná motivace, tento koncept bez dalších právních limitů bude funkční jen pokud bude domácí a zahraniční rozdíl cen nízký (ale my chceme docílit vysoký rozdíl cen) a zároveň budou nedostatečné kapacity pro vývoz předpokládaného objemu exportní produkce (již dnes máme kapacity násobné, než je čistý export).

Drahá volba

A kde je ono dělení ČEZ, o kterém vláda uvažuje?

Doposud vůbec nebylo potřeba. Je to jen další možnost, jak provést nedokonalou separaci trhů. Jde o náhradní model, kdy se trh ovlivňuje nikoli návrhem jeho funkce, ale přes vlastnická práva subjektů. Zde jeden dominantní výrobce, státní nebo státem zcela kontrolovaná společnost, bude prodávat většinu své produkce za netržní nízké ceny lokálním distributorům pro domácí odběratele a nikomu jinému. Opět se musí ošetřit, že není možný další přeprodej mimo koncové zákazníky či export, aby došlo k separaci trhů a na příslušné bruselské výjimky.

Jen toto řešení nejenže nemá fiskální přínos, ono je dokonce pro stát extrémně finančně nákladné, musí se vyplatit akcionáři a státu zbyde „málo výdělečná“ část firmy.

Mimochodem tato poslední možnost se v praktických nákladech a výnosech blíží modelu, kdy ČEZ pomocí nástrojů cenové kontroly a výjimečného stavu rovnou nařídíme ceny a pak budeme plně kompenzovat jeho soukromé akcionáře. Jen to bude jednodušší a proveditelné vlastně do druhého dne.

Nemám, co bych dodal!  Za  mne  opravdu  totální myšlenková i znalostní  konzistence!   Nechápu,  že  pak Lízal není ministrem průmyslu a  obchodu nebo alespoň  náměstkem v tomto úřadu.

Ale  naproti tomu snadno pochopím,  když  Fiala  s  spol. na jeho návrhy  vůbec  nezareagují a dají  bobříka, nikoliv  mlčení, nýbrž  nevšímání a  ignorance. V  tom jsou mistři světa a  přilehlého  vesmíru. To jim  jde špičkově. Protože  by to znamenalo  vyvinout  akci. V Bruselu  a u ostatních  evropských papalášů. A  oni nejspíš  netuší, co by  si o tom pomysleli spojenci…

Chtělo by  to totiž  hodně  osobního angažmá, pracovitosti, odvahy a vytrvalosti. A  žádné politikaření a čachrování,  žádní Redlové a šifrované telefony, žádná společná  fota. Jen tvrdá  a náročná práce.

Pro ně je  daleko snazší okrást  drobné  akcionáře  ČEZu. Dnes už  rovnou dvěma  cestami

  • zestátněním rozhodujících  částí  ČEZu a  ponechání  privátům  jen  ohlodanou  kost  obnovitelných  zdrojů
  • vypsáním sektorové  daně. Pro energetické firmy. Nikoliv  například pro banky, telefonní operátory vodárenské společnosti, firmy  zbrojního sektoru a  další a další výherce  současné  ukrajinské lotynky.

U toho není potřeba přemýšlet, tvrdě jednat  a pracovat.  tady lze jen nařídit! A v době  předsednictví EU  tak vznikne  spousta  a spousta  času na  společné usměvavé  fotografie a  bezobsažné tlachání  s  evropskými potentáty!!! Kteří by  nějakou českou  agilnost  také mohli brát  jako obtěžování a  třeba  by  potom Fialu nepohladili vlídně po hlavičce!

Kdo  pochybuje  o tom, co právě  četl, nechť  se podívá na Zemana, jak z tohoto důvodu  nevídaně  zkrotl a zalezl  do boudy, kde ani nedutá a  když, tak spílá Putinovi  hůře  než Petr Kolář  s Pavlem Novotným dohromady.  Jen  aby na těch  fotečkých  a při těch bezobsažných  tlacháních  byl účasten.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.