Finanční zdraví Čechů


I dneska plánuji  jen jeden příspěvek. S  cílem pohnout  vás  k účasti u voleb.Na  rozdíl od včerejška jsem jej nenapsal já. Nýbrž  hlavní  analytik České spořitelny -David Navrátil. Kterého  čtu  velmi rád.Má zajímavý pohled  na svět ekonomiky, umí formulovat a  především  – má  přístup k číslům, ke kterým se  nikdy nedostanu.

Tentokrát  na Kurzech.cz  si vzal na mušku  finanční  situaci českých  rodin. Peníze a zejména  naše, navíc  eventuálně  ve srovnání s ostatními, nevěřím, že by  vás  to nezajímalo. Proto  jsem to vytáhl.

A jak to souvisí s volbami a  vaším voličským nastavením?  Na to buď  přijdete  sami  během čtení  nebo to zkusím trochu dovysvětlit  ve  svém  dovětku na závěr. Je  čas se do toho Navrátilova  sloupku pustit.

Finanční zdraví Čechů

V letošním roce počítáme index prosperity ČR. V září došlo na pilíř finanční zdraví Čechů (www.indexprosperity.cz/2022/financni-zdravi-cechu/), ve kterém jsme obsadili 13. místo z 27 zemí EU. Umístění ve středu pelotonu ale díky inflaci a energetické krizi neudržíme. Proč?

Začněme lepšími zprávami. Standardní dobrou zprávou o ČR je relativně nízké zadlužení. Platí to pro stát, firmy i domácnosti. Zadlužení domácností dosahuje 60% ročních příjmů domácností. Mnou tolik opěvované Dánsko: přes 200%.

Výše zadlužení ovlivňuje manévrovací prostor, nebo výši úrokových nákladů, které musíme platit. Takže v tomto ukazateli si nevedeme špatně. Co se týká struktury, tak spotřební úvěry podíl na HDP několik let drží stabilní, naopak rostou úvěry na bydlení.

U úvěrů na bydlení se promítá jednak vyšší životní úroveň, samozřejmě rostoucí ceny nemovitostí (a stavebních prací/materiálu). Dostupnost bydlení je u nás nejnižší v EU.  V posledních letech významnou roli hrálo i očekávání ohledně budoucností: větší optimismus ohledně budoucích příjmů. Rozklad cen nemovitostí ukazuje, že tento optimismus stojí cca třetinou nárůst cen nemovitostí. Nastupující pesimismus může ceny domů/bytů zchladit. 

Výstřižek

Finanční aktiva domácností (hotovost, vklady, investice, podílové fondy, penzijko, pojištění, poskytnuté půjčky) vzrostla od roku 1995 z 2 000 mld. CZK na 8 700 mld. CZK. Tedy o nějakých 360%. Velmi slušný nárůst, který má několik „ale“. 

Výstřižek

Za prvé, inflace.

Po očištění o inflaci to není nárůst o 360%, ale o 108% za 26 let. Takže ne tolik, ale dobrou zprávou je, že finanční aktiva vrostla více než ceny = za těch 26 let jsme zbohatli.

Za druhé, investice (přímé investice, podílové fondy, penzijko, pojištění).

Podíl investic na finančních aktivech je u nás podprůměrný: 55%. Dánové například drží více než 80% svých finančních aktiv v investicích.

Výstřižek

Pozn. vlk: Česko najdete  10., Slovensko 3. odspodu

Pokud bychom v roce 1995 začali s podobnou strukturou finančních aktiv jako Dánové a byli více jako Dánové, tak bychom neměli reálně „jen“ dvojnásobek, ale trojnásobek finančních aktiv = jsme bohatší, ale lepší struktura finančních aktiv by nám přinesla ještě vyšší životní úroveň.

Když vztáhneme finanční aktiva ke spotřebě, tak u nás tvoří cca trojnásobek roční spotřeby. V Dánsku je to 9,5 násobek. V tomto ohledu trpíme i tím, že za komunismu jsme nemohli investovat do akcií, ale maximálně do obkládaček, malty, zahrádky a chaty = složené úročení dělá zázraky, zvlášť v dlouhém horizontu a v tom mají bohužel náskok. Každopádně to potvrzuje důležité pravidlo investování: čím dříve začneme, tím dříve.

Za třetí, průměr není pro každého. V průměru má každý Čech ve finančních aktivech cca 817 tisíc korun. Taková informace je pro větší polovinu z nás (jak říkají kolegové statistici) červený hadr: většina tuto částku nemá.

Navzdory tomu, že v ČR panuje dojem, že jsme relativně rovnostářská společnost, tak nejsme. Občas se argumentuje nízkou příjmovou nerovností na úrovni Švédka. Tahle statistika Eurostatu nerovnost u nás podhodnocuje, protože například počítá příjmy před exekučními srážkami. Jinými slovy, v EU nikoho nenapadlo, že si nějaká země takhle nechá narůst počet lidí v exekuci. 

Pokud se podíváme na majetkovou nerovnost (čisté finanční a nefinanční aktiva) tak zjistíme, že u nás 10% nejbohatších vlastní 67% majetku. To je více než v Maďarsku nebo Polsku (regionální kolegyně), ale dokonce víc než v Německu nebo Dánsku. Nejsme rovnostářská společnost.

Výstřižek

Dále, hodně se mluví o tom, že během covidu jsme naakumulovali spoustu úspor, které teď můžeme použít na dražší energie, potraviny a spol. Ano, na vrcholu byly „covidové úspory“ kolem 250 mld. CZK, ale rychle klesají. Po očištění o inflaci jsou na polovině.

Výstřižek

Navíc my v datech vidíme, že většina těchto úspor se kumulovala u domácností s vyššími příjmy. Nárůst aktiv u domácností s nejvyššími příjmy byl trojnásobný ve srovnání s domácnostmi s nižšími příjmy. Ne absolutně, jak byste možná čekali, ale dokonce relativně. Takže agregátní výše úspor nebo finančních aktiv nic neříká o problémech a starostech jednotlivých domácností.

Pojďme ale na malou odbočku. Když se zeptáte Čechů (srpen 2022), zda je dobrá makroekonomická situace na spoření, tak vám většina řekne, že ne.

Graf ukazuje srovnání zemí v EU. A je v něm vidět, že máme dva různé životní přístupy. Země jako Dánsko, Německo nebo Rakousko jedou v módu, který my nechápeme = navzdory špatnému makru soudí, že teď je dobrý čas na úspory.

Je to ještě zajímavější: Češi velmi často říkají, že teď není dobrá doba na úspory, možná tak za rok. Naopak Dánové říkají, kdy jindy než teď, za rok situace může být horší. Slováci nebo Maďaři: na spoření není nikdy dobrý čas. 

Výstřižek

Pojďme na ty energie. Už v loňském roce Češi dávali za energie třetí nejvyšší podíl z celkových výdajů v celé EU. Z tohoto pohledu jsme nebyli moc dobře nastaveni na současné problémy.

Podle našich údajů mediánová platba za energie (plyn a elektřina) vzrostla z loňského srpna do letošního srpna z 1 500 na 2 000 CZK, tedy o třetinu. Nicméně dodavatelé energií oznámily další zdražování právě na podzim. Každopádně procento lidí, kteří platí více než 5 tisíc vzrostl během roku z 12% na 20%.

Můžeme se zaklínat statistikou, že máme finanční rezervy. Podle dat Eurostatu jen 18% českých domácností nemělo vloni finanční rezervu na neočekávané výdaje. Opět několik ale.

Jak už víme, máme nadprůměrnou majetkovou nerovnost. Takže když se podíváme na domácnosti s nižšími příjmy, tak na neočekávané výdaje nemělo vloni naspořeno 60% domácností. A víme, že může být hůř: v minulých krizích to bylo 80%.

Dále, tato statistika se ptá, zda domácnost má naspořeno alespoň 12 800 Kč. Vloni. No jo, kdeže jsou loňské ceny. Když vezmeme strukturu spotřeby a vývoj cen pro jednotlivé domácnosti, tak zjistíme, že pro 20% s nejnižšími příjmy vzrostly měsíční výdaje o 2610 korun. Takže 12 800 Kč jim vydrží na 5 měsíců. Když odhadneme a porovnáme příjmy a výdaje, tak zjistíme, že 20% domácností s nejnižšími příjmy už čerpají z rezerv (nebo pokud mají úvěry, tak je už nejsou schopny sami splácet).

Výstřižek

Na hranu se dostává i dalších 20% domácností: ještě vloni měli na úspory nebo na splátky úvěrů téměř 3200 koruny měsíčně, letos to už je méně než 1000 CZK.

Výstřižek

Naše data ukazují, že 40% domácností nemá finanční rezervu, která by pokryla jejich měsíční výdaje: 7% nemá žádnou rezervu a třetina má méně než na měsíc.

Domácnost je obvykle označena za finančně zdravou, když má rezervu alespoň na tři měsíce. To v ČR nesplňuje 55% domácností. Naopak, rezervu vyšší, než šestinásobek měsíčních výdajů má třetina domácností.

Navíc chudoba snižuje kognitivní funkce: studie ukazují, že finanční stres má podobný dopad jako snížení IQ o 10 bodů. V takové situaci se velmi obtížně orientuje, jaké možnosti má, jaké příspěvky, dávky by mohl pobírat, což jen stres umocňuje.

V tomto ohledu narážíme podobně jako během covidu na úroveň českého e-governmentu, který patří mezi nejhorší v EU. Je super, že MPSV zjednodušilo formulář na příspěvek na bydlení. Spořka pomáhá klientům se zorientovat v tom, zda a na co má nárok:

 Výstřižek

Velká část domácností může žádost podat online díky bankovní identitě. Musíme ale myslet i na to, že například 46% domácností s nejnižšími příjmy a 1/4 ve 2. kvintilu nemá doma internet = potřebuje osobní poradenství = přijít na pobočku úřadu nebo k nám do Spořky #silnejsi

Takhle  vidí  finanční situaci českých domácností hlavní analytik České spořitelny David  Navrátil.

Nebudu pokládat otázku, zdali jste se  v jeho  cifrách našli. Do toho mi  nic není a je to vaše soukromá věc.

Nicméně, jakkoliv  se snažím  primárně  dostat k relevantním  ekonomickým  číslům, zaskočilo mne především ta data o  ekonomické   nerovnosti v Česku!!!  Zopakujme si to!!!

10%  nejbohatších domácností  vlastní  více než  2/3 celkového bohatství této země!

Tohle jsme tak nějak tušil. Ale  nikdy by mne nenapadlo, že  ten podíl je vyšší  než  co  ovládá 10% nejbohatších v  Německu nebo Dánsku. A  osobně  bych  si byl  i tipnul,  že  stejný podíl nejbohatších Slováků a  Maďarů vlastní  v příslušných zemích více. Kvůli  pokročilejší oligarchizaci v obou  státech. Ale  sociální majetkové  nůžky  jsou nejvíce  rozevřeny  u nás!!!!!

Velmi špatná  zpráva. Protože  to znamená  nejvyšší potenciál k radikalizaci obyvatelstva!!!! Přidejme  k tomu   informaci, že  40% domácností nemá finanční rezervu, která by pokryla jejich měsíční výdaje: 7% nemá žádnou rezervu a třetina má méně než na měsíc.

Domácnost je obvykle označena za finančně zdravou, když má rezervu alespoň na tři měsíce. To v ČR nesplňuje 55% domácností.

Zopakujme  si to:

47%  rodin  je  v podstatě  pleite. Jakmile narazí na  nějaký  neplánovaný  výdaj nebo jestli se nepodaří utnout inflaci. Hned a  zásadně. Tohle  číslo je  děs a  hrůza!!!!

Vzpomínáte, jak vládní ignoři  vykřikovali  že pomáhají adresně? Chlubí se různými deštníky proti chudobě?  Jak  se troštovali, že  jako  pomoc s energiemi  jen na ty nejchudší???? A ona  polovina domácností doslova a  do písmene neví kudy  kam!!!!  To je prostě  chudoba  v pravém slova  smyslu!!! A vlastně dosahuje  celkem 55%. To jsou ti,  jejich  finanční rezerva  nestačí  na  tříměsíční krytí výdajů rodiny.  Zbylých  45%  v  takové pozici je. A  prý 33%  dokáže vydržet  se  svými úsporami přes  půl roku….

Jak tohle koresponduje  s průměrným finančním majetkem  ve  výši 817 000 Kč  na hlavu????? Což  evokuje,  že  operujíc  s tímto finančním polštářem by  průměrná  česká rodina  vydržela  řádově  tři roky!!!! A  ono  celých   55%   netuší  jak finančně přežít  do příští  výplaty!!!!!

Něco tady nehraje!!!! V každém případě  se ukazuje, jak ošidné je  operovat ohledně příjmů  slovíčkem průměr!

Mám  vysvětlovat, proč  je za této situace potřeba  jít k volbám? Více než každý druhý, koho potkáte na ulici, je  už  v bídě  úplně nebo  minimálně jednou  nohou!

Nechápu, proč  speciálně tihle nepoužijí v pátek nebo v sobotu  zbraň, kterou jim  zatím  ani současný režim  nevyrazil z ruky  – volební lístek!

Ale stejný podiv vyvolává ta menší polovina, jestliže  také  nehodlá volit  nebo dá hlas  komukoliv  z  příslušníků vládní galerie!

Skončím stejně jako včera:

kdo nejde  volit nebo hlasuje pro  kohokoliv  z Pětihlavé saně, volí:

 • inflaci
 • drahotu
 • válku na Ukrajině
 • drahé energie
 • budoucí nezaměstnanost
 • rozvrat  ekonomiky
 • zběsilé  výdaje na zbrojení
 • riziko jaderné války
 • zimu  v bytech
 • asociální  chování vlády
 • ignoranci vlády
 • servilitu vazalskou politiku  vůči zahraničí a jeho zájmům
 • nadřazuje  zájmy  Ukrajiny a Ukrajinců nad  zájmy své rodiny
 • rozpad  tradiční rodiny
 • překrucování  historie
 • popření tradičních  hodnot  na nichž  byl kdysi vybudován tento stát
 • adoruje  neschopnost

Analýza  ČS  to  potvrzuje  v plném rozsahu!!!

Jděte  volit! A nadělme jim  výprask!   Už proto, že mi minulý týden jeden  z čtenářů napsal, že   Fiala  a Obludárium začali kmitat  okolo energií až kvůli volbám. A že jakákoli jejich aktivita  skončí  do konce povolebního týdne. Odpověděl jsem, že  to vidím stejně!  Jediné, co ty ignoranty může  donutit  aspoň něco udělat pro  české občany je opravdu  důkladný  volební  nářez!!! Dopřejme jim ho!!! Už proto, že si ho zaslouží!

Jděte  volit!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.