O KRÁTKÉ PAMĚTI A HLOUPOSTI ANEB OTLOUKÁNEK EVROPSKÁ UNIE


Už delší dobu mám velký problém se situacemi, kdy naši politici – zvláště ti z tak zvaného pravého spektra – nevybíravě urážejí, znevažují, pomlouvají či kritizují takřka vše, co přichází z Bruselu (v místním žargonu se užívá též posměšný tvar z Brusele). Rudí soudruzi měli kromě imperialistů (samozřejmě) aspoň čtyři další velké nepřátele a zla: Jaro, Léto, Podzim, Zimu; ti modří si kromě nenáviděné opozice vystačí s jedním – Evropskou unií. Kterou navíc připodobňují –  vesměs krajně nevzdělaným, nepoučeným a neohrabaným způsobem k bývalé RVHP.

Jako pamětník jsem „zažil obé, ale je to k nesrovnání“. Část věty v uvozovkách jsem si vypůjčil z jednoho letitého vtipu, který si dovolím (ovšem se souhlasem „vlka“, protože to tu ještě nebylo) vzhledem k jeho krátkosti přednést…Farář vyvěsil jednoho dne na svém Svatostánku cedulku s nápisem: :“Kdo vstoupí do kostela s pokrývkou hlavy, je to stejný hřích jako by zcizoložil!“ Hned ráno tam jakýsi poťouchlík připsal: „Zkusil jsem obé, ale je to k nesrovnání.“ Kdo chce spekulovat, co má vtip společného s porovnáváním EU versus RVHP, dojde jistě k zajímavým závěrům.

napsal  Xaver

A teď zase vážně. Nehodlám diskutovat o tom, zda vše, co EU činí, dobře činí. Nehodlám obranně čelit posměškům toho druhu, že nám diktuje zahnutost okurek či banánů. Nehodlám vůbec reagovat na stupidní diskuze o vystoupení z EU, protože údajně požírá naši suverenitu a identitu atd. apod. Můj názor o našem pevném místě v ní je tvrdý a nesmlouvavý, podložený stejně tvrdými zkušenostmi mého dlouhého věku…Jediné, čemu se chci věnovat, je právě to, jak zmínění politici, ale i novináři a jiní nesmyslně operují se vzájemným porovnáváním Evropské unie a Rady vzájemné hospodářské pomoci!

Tak začněme od těch „velikých“ – myslím tím co do funkce! Senátor P. Sobotka například na primárkách v Pardubicích nazval Evropskou unii „RVHP s lidskou tváří“. A sklidil velký potlesk zřejmě „vědoucích a poučených“ 100 delegátů. Jestliže češtině rozumím, vidí to takhle: RVHP byla byrokratická, diktátorská, centralistická – zkrátka stvůra, nad kterou není. Přece nebude o ní říkat něco pěkného! EU je ovšem dle výroku očividně to samé, avšak má lidskou tvář (přílepek bez jakéhokoli konkrétního obsahu). Mýlíte se, pane senátore a soudruzi delegáti, RVHP byla co do integrace  v pravém slova smyslu pouhým „čajíčkem“ ve srovnání s EU. O základních čtyřech svobodách integrace se nikomu nezdálo ani ve snu! To slovo bylo v této sféře dokonce dlouho tabu, nesmělo se používat. A když se konečně ujalo, tak dlouho jen v sousloví „mezinárodní socialistická spolupráce a integrace“. Takže na co se tu vlastně útočí, neví určitě ani sám autor citovaného výroku.

A věděl jeho senátorský kolega J. Kubera  také přesně, co míní výrokem „Zlaté (viz ten rod!) RVHP?“ No na první pohled tím tvrdí přesný opak toho, co P. Sobotka: RVHP byla na rozdíl od EU  asi dobrá, užitečná, demokratická – přímo zlatá! V  jistém smyslu má ovšem pravdu: RVHP nepřerozdělovala (naše!) peníze chudším členům, neregulovala žárovky, telekomunikace, dotace, kvóty zemědělcům, emise, zelené normy a tisíc dalších věcí. Ale opět: chtěl tohle J. Kubera svým výrokem opravdu vyjádřit? Spíš se kloním k tomu, že měl na mysli struktury, orgány, náklady na chod aj. obou společenství. Tak v tom byla RVHP , která měla nevelký sekretariát (řádově stovky úředníků), minimum stálých komisí a dalších orgánů, neměla „Socialistický parlament“ (obdobu Evropského parlamentu EU), Soudní dvůr, Účetní dvůr, Komisi, Prezidenta atd. – tak v tom byla opravdu přímo briliantová, neboli ve srovnání s Evropskou unií s tou „nejlidštější a nejskromnější tváří“.(Pane „vlk“, ještě jeden vtip – fakt pěkný: Přišel špion do vrátnice budovy RVHP a šeptá: „Děžurnyj, sto dolarov, kak skažeš, skolko luděj zděs rabotaet.“ Vrátný uloží zelenou „navštívenku“ prezidenta Benjamina Franklina do brigadýrky a pak spiklenecky špitne: „Maksimalno  odna polovina.“)

To jistý novinář R. K. svou pitomost formuluje jasněji: „Tržní regulace, jakou předvádí Brusel, si v ničem nezadá s komunistickým (zase ta jazyková gramotnost!) RVHP.“ A jiný mu přizvukuje: „Evropská unie hlavně přikazuje a zakazuje. EU předčila ve vměšování RVHP.“ (Tak tohle musí znít bývalým generálním tajemníkům komunistických stran jako rajská hudba.) Nebo jiný: „Museli jsme se RVHP ptát, co smíme vyrábět a co ne.“ Tak vážení žurnalisti, jste vedle jak ta jedle, protože jste zřejmě nechodili ani do Pionýra, ani na VUML (tím narážím výlučně na věk!). A hlavně jste neskutečně líní si o „tom RVHP“ něco aspoň dodatečně přečíst. Pak byste věděli, že nejvyšším nástrojem řízení v RVHP – ve vaší dikci přikazování, povolování, regulování a vměšování – byla tak zvaná koordinace národohospodářských plánů! Což byl ten nejvyšší dosažený a dosažitelný vrchol „socialistické integrace“. Nic na tom v podstatě nezměnil ani počátkem 70. let přijatý dokument, nazvaný velkohubě „Komplexní program socialistické ekonomické integrace“. Nad koordinaci plánů  už nejelo v ekonomice (!) zkrátka nic, protože národní egoismy byly příliš silné (někde až odstředivé), než aby se vzdaly ekonomických hranic, jako tomu je v EU. Ostatně nic víc než „vzájemnou pomoc“ (ve všech jazycích tehdejších členských zemí) si tato organizace za cíl hned při založení ani nevytkla…

 Proto se nikdy žádná skutečná ekonomická integrace nekonala, dokonce ani nenastartovala, proto musely ekonomiky členských zemí RVHP (vědomě zjednodušuji, zde není místo pro širší výklad) neustále zápasit s nízkou efektivností, a proto nemohly v soutěži se Západem přežít. Kam tedy ty uvedené výroky míří, opravdu nevím. Prostě jenom oním primitivním, nedomyšleným srovnáváním zmateně buší tu do jednoho, jindy do druhého společenství (z nichž jedno je už jen tlející mrtvolou).

Vím ale, že oponenti se na mě mohou vrhnout s „politickým diktátem Moskvy“, ale to je už jiné téma. S  kterým by se nicméně měl blíže seznámit výše citovaný R.K. (a podobní), když píše o našem vztahu k Bruselu: „Česká republika se stala vazalskou provincií.“ Ten opravdu neví, o čem je řeč!

K problematice se vyjádřil i známý (a čím dál známější, protože vyráží i na politické kolbiště) velkopodnikatel A. Babiš výrokem, u něhož se také chci pozastavit: „EU je jako RVHP, všichni sem dovážejí, ale vyvážet nelze.“ Tak nevím, jestli se mně tuhle moudrost podaří dešifrovat, ale musím se pokusit. Klíčová jsou slova „sem dovážejí“, která zřejmě znamenají k nám, do České republiky. Pane bývalý obchodní rado, to nemyslíte vážně. Vyvážet lze všechno (až na pár výjimek třeba z oblasti umění či zbrojení), pokud naleznete kupce, protože v EU padly všechny  bariéry! Ostatně naše obchodní bilance je po většinu měsíců aktivní, a to velmi slušným saldem, takže i dnes se vývozu daří. A že by za trvání RVHP nešlo vyvážet, to je už řečnicky silně nadnesené. Vyváželo se také docela úspěšně – od jednotlivých komodit (např. výrobky ČKD, TOS Čelákovice, Škody Plzeň, Tatry, Poldi Kladno, Tesly  aj.) až po celé investiční celky (pivovary, cementárny, rafinérie)! Samozřejmě vždycky ne s maximálním efektem, protože diskriminací a omezení bývalo bezpočet…Což se ostatně děje v mezinárodním obchodě všeobecně dodnes, avšak řeší se už od Adama Smitha na bázi zákona komparativní výhody.

Dále uvedu bez komentáře pár vybraných (i „vybraných“) výroků, které vyplodili novináři, internetoví diskutéři a jiní  euroskeptici. Jsou to někdy rarity k pohledání. Ve světle předchozích řádků nechám na čtenáři, aby si je vyhodnotil sám.

-Brusel, hlavní sídlo bolševismu.

-Místo rudé Moskvy socialistický Brusel.

-Evropská unie = klon RVHP.

-EU je stejný podvod jako RVHP.

-EU je v podstatě nový(!) RVHP, který(!) nefungovalo.

-Nynější EU je RVHP naruby.

-EU znám, dřív jsme tomu říkali RVHP.

-Bruselský ekonomický despotismus přituhuje.

-Poslanec J.Koskuba (v reakci na přehnané odsudky EU): „Netušil jsem, jak demokratické(!) RVHP bylo.“

-J. Bobošíková (perla na konec): „Říkal-li někdo o RVHP, že to byl pokrytecký spolek, tak Brusel je pokrytectví na druhou.“

Sloupec zmatků, nesmyslů a bezobsažných průpovídek je možné natahovat na několik stránek. Je to však zbytečné, stejně jako jakákoli „osvěta“ v tomto ohledu, kterou ostatně nikdo povolaný nekoná. Ba naopak – ti povolaní ke zmatkům spíše přispívají…

Na konec bych chtěl velmi nahlas dodat, že mým záměrem nebylo vynášet na jedné straně přednosti a na druhé zdůrazňovat nedostatky některé z obou organizací. Pokusil jsem se pouze upozornit na to (netvrdím, že bezezbytku úspěšně), že jejich bezmyšlenkovité a negramotné srovnávání, resp. bití Evropské unie hlava nehlava „klackem RVHP“ je směšné, zavádějící a kontraproduktivní. Protože, jak jsme viděli, kouzlem nechtěného ta opovrhovaná RVHP vyšla z toho někdy lépe, než dotyčný sám zamýšlel. Ani to ovšem není ten úplně konečný, nejpádnější argument. Tím je totiž skutečnost, že obě uskupení „žila“ v naprosto odlišných vlastnických a společensko-politických systémech, a v tom  spočívá základní důvod, proč nelze SROVNÁVAT NESROVNATELNÉ! Resp. srovnávat lze, ale nutno mít přitom vždy toto východisko na paměti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Xaverův nový dům se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

45 reakcí na O KRÁTKÉ PAMĚTI A HLOUPOSTI ANEB OTLOUKÁNEK EVROPSKÁ UNIE

 1. kočka šklíba napsal:

  Ne že bych se chtěla zastávat Babiše, ale on měl zřejmě na mysli především zemědělství a tam je to skutečně mnohem složitější. Měl se ale vyjádřit konkrétně. Jinak souhlas.

  • Petrpavel napsal:

   Přesně tak, Babiš ví o čem mluví (vyvážet zemědělské výrobky nám prostě dotační politika EU znemožnila, dovoz za dampingové ceny naše „vlastenecké“ vlády umožňují). Autor článku prostě nepochopiol. To se stává.
   Nezastávám se Babiše, ale vzpomeňte na kritiky jeho prý arogantního vystoupení vůči nýmandovi z TOP 09 v pořadu Máte slovo u Jílkové. Já, kdybych slyšel ty nesmysly pražského neználka, asi bych byl ne tvrdý v argumentech jako Babiš, ale ….

 2. Miluše napsal:

  Výborný článek. Je výstižný, přehledný, psaný s vtipem.
  Díky, Xavere, teď už se budu moci lépe bránit proti narážkám, které občas – bez znalosti věci – napadaly i moji bývalou pracovní náplň. Vaše slova mohu stoprocentně podepsat.

 3. Slim napsal:

  Více takových letitých vtipů. Neznal jsem ho a je skvělý! Dík

 4. anita napsal:

  Ano, než jsem dočetla poslední větu, tak mi to pořád viselo v myšlenkách, opravdu nelze srovnávat nesrovnatelné. RVHP jsem vždycky viděla, jako brzdu pro hospodářský rozvoj naší ČSSR, tedy jen z povrchního pohledu, jenže rozdělení na východní a západní blok, kdy jsme byli my, jako hranice mezi nimi, nám jiné alternativy nenabízel. Stát se v té době neutrálním státem bylo nemyslitelné. Z EU nejsem rovněž nadšená, ale možná je to jen způsobeno, že naši europoslanci zdají se být z mého osobního pohledu nevýrazní a neprůbojní. Také se obávám, že jednou až budeme muset platit ty rozčarované dotace z EU a nebude z čeho, neboť zřejmě to církev za nás nezatáhne, co s námi bude 😦

  • Cech napsal:

   Tentokrát to není snad o tom nebrat z EU.
   Ono je to o tom napojit si své vlastní firmy na dotace EU no a průšvih je v tom,že to EU není ČR a najednou neproplácí to co třeba pan Drábek a jiní nastartoval.
   Proto je každý plivanec na EU dobrý.
   Pokud to opravdu půjde jak to jde a naší vládnoucí elitě se bude dařit tak jak se daří, tak opravdu paní anito to neplacení pocítíme právě v roce 2014.

   • Bavor V. napsal:

    A kouzelné je také, když z jedné TV reportáže se dovíte že ta a ta ulice se opravila za evropské peníze a v druhé vás politik ODS informuje o „zločinech“ EU, které navíc pouze český snaživý byrokrat dovádí k „dokonalosti“. Není to už známka společenské paranoi?

 5. zdenekb napsal:

  Cožpak RVHP, opravdoví myslitelé přišli s přirovnáním „EU = Čtvrtá říše (s lidskou tváří)“. Myslím, že s tímto termínem operuje pan Tomský, Bednář a snad kompletní presidentská kancelář. Připadá mi to vzhledem k historickým souvislostem ještě o hodně nevkusnější a urážlivější.
  Ale eurobijce v rozletu prostě nezastavíte…

 6. Petrpavel napsal:

  Taková nepostatná „maličkost“ : díky RVHP jsme měli suroviny, včetně ropy, zemního plynu a rudy za babku. Pravda, za stejnou babku jsme prodávali naše výrobky. Ale jak se změnila přechodem na tržní ceny cena surovin oproti tržní ceně našich výrobků? Výrobky zůstaly „sedět“, suroviny několikanásobně podražily. Zlatá RVHP !
  Srovnáváním RVHP a EU je urážena RVHP, ne EU.

  • Občan zZz napsal:

   K té ceně surovin v období RVHP.
   Nevím jak to bylo u jiných surovin, ale u ropy to bylo tak, že se na konci roku vypočítala průměrná světová cena ropy za daný rok. Každý rok jsme potom platili Rusům za ropu tolik, jaká byla její průměrná světová cena za posledních pět let. Takhle to prý bylo v 80. letech. Nevím jestli si to pamatuju zcela přesně, je to už hóódně dávno co jsem to slyšel z radia a byl to důvěryhodný zdroj. Myslím, že to byl docela dobrý systém, protože jsme věděli za kolik ropu koupíme dnes, zítra, celkem přesně i za rok za dva za tři. Oni ti Rusové zase takoví dobráci nebyli, aby ji dávali pod cenou, zvláště po ropné krizi v 70. letech, vždycky to bylo něco za něco. Dnes je to spíš už téma pro historiky.

 7. Petrpavel napsal:

  Byl jsem dlouho příznivcem EU, jaksi z idealistických důvodů. Přece jenom jsem tušil v „západníchh“ státech Evropy jistou noblesu v chování oproti „východním“. Dnes už se ten rozdíl smazal.
  A tolik oblíbený argument pro „výhodnost“ členství v EU – dotace, které prý nám více dávají než nám EU odčerpává? Ano, platíme méně, než dostáváme, a ještě po určitou dobu to bude platit. Ale je třeba se zamyslet nad tím, kdo ty platby obstarává, financuje (my všichni občané ČR) a kdo ty dotace z EU čerpá (pár „vyvolených“ fyzických či právnických osob).
  Ruku na srdce : komu ze zdejších pisatelů přistál nějaký ten milion, a to nemluvím o stamilionech, na kontě pro opravu či zřízení jeho soukromé nemovitosti? Kdo využil přímo! (procházet se a obdivovat nějakou cizí soukromou krásnou stavbou či institucí může být hezký pocit, ale je k tomu třeba trochu masochismu, uvědomím-li si, že je to i z mých peněz) evropské dotace pro svoji potřebu?

  • Petrpavel napsal:

   K ruku na srdce : a cálovali jste všichni!

  • Puck napsal:

   Jeden podstatný rozdíl, kromě řady dalších, bych přece jenom připomněl. O vstup do EU jsme museli žádat, byla to vůle občanů. Přes obrovské úsilí odpůrců EU, aby se tak nestalo.
   Trochu to rozebereme.
   EU byla jediná organizace v Evropě, která byla schopna udělat s Evropy jednotný politický a hospodářský celek. Původní EU si jistě byla vědoma rizik, která integrace přináší a teď se ukazuje, že některé z nich jsou zásadní.
   Přesto si myslí, že ten, kdo myšlenku integrace zavrhuje, nedělá dobře.

   Z nadhledu můžeme konstatovat, že svět dnes stojí na velkých hospodářských, ale i politických seskupeních. Pro světovou politiku je nezbytné, aby Evropa vystupovala jako celek.
   Z vnitřních důvodů jde také o nutnost. Války v Evropě byly jen pokračováním politických sporů mezi zeměmi uvnitř Evropy. Odpovědně udělaná nádstavba je dobrým řešením.

   Chápu, že zájem starých unijních zemí na integraci, nebyl jen v pomoci novým zemím. Potřebovaly expandovat, aby se hospodářství oživilo. Ale o diktátu nemůže být řeč. Záleželo jen na nás, jaké podmínky si vyjednáme. Zemědělství jsme odrovnali, ne že by to po nás Brusel žádal, ale nebyl zájem vyjednat lepší podmínky, co se týče dotací. ( v zemědělství je zaměstnáno 3% z celkového počtu zaměstnanců )

   Je vás, odpůrců EU hodně. Asi víc než zastánců. Nikdo vám nebrání, abyste iniciovali odchod z EU.
   ODS, ale i komunisté, vám rádi pomohou. Nemusíte tolik plivat, můžete také ledacos podniknout. To v RVHP nešlo.

   • wiki napsal:

    Debatu na téma odchodu ČR z EU jsem se o víkendu pokoušel vést s vonrammsteinem (https://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/08/25/jak-za-mne-vylustil-zahadu-obcanzzz/#comments , Srpen 25, 2012 v 23.41 ):

    Startovní dotaz: Opustit EU = vstoupit k Norsku a Lichtenštejnsku do ESVO (a od našeho vystoupení platit z “Českých fondů” 😉 obdobné projekty jako jsou naše OP, už ale ne u nás, ale v Rumunsku a Bulharsku 🙂 ) ?

    • jonáš napsal:

     No, jen jestli by nás tam Norové a Lichnštejni chtěli, když jsme takovej spolehlivej parťák.
     Chyba EU je v tom, že ta integrace zvostala na půli cesty. Muj oblíbenej Macháček /bigbíťák z Respektu/ už před pěti lety tvrdil, že bez společný fiskální politiky a jednotnýho dluhopisu je unie dlouhodobě mrtvá, což snad letos už konečně dochází i vládám a finanzministeriu. Mít v tom spolku „vnitřní daňové ráje“ je asi tak stejně dobrý, jako mít v plicích ložisko tubery a v játrech rakoviny.

    • vonrammstein napsal:

     Proč pokoušel? Já Vám odpovídal a odpovídal bych i dál, kdyby vlk nezablokoval diskusi.
     Čemuž se ovšem na druhou stranu vůbec nedivím.

   • Petrpavel napsal:

    Kritici originálních řešení jsou už odedávna. Viz klasik Havlíček Borovsky :
    „Není nad původnost,
    každý po ní touží,
    všichni chodí přes most,
    tož já půjdu louží…“
    Ale když ten most nestojí za nic a padá?
    Není pak lepší jít tou louží? Pomaleji, ale jistě a poctivě!
    JInými slovy : nechovat se stádně, přejímat vše špatné co ti okolo mají za správné. Já také v roce 1989 cinkal, dnes bych se praštil přes ruce. Zahnalo nás to do kapitalismu ve stadiu krize morální, pak i ekonomické. Svázanost s EU a NATO nás tam drží..tak to vidím. Přemýšlení mnoh ých obhájců kapitalismu i EU je přemýšlením zajatce, který vzal na vědomí svůj stav a hodlá jej řešit jako zajatec. Krkolomně, svázaně, nesmyslně, beznadějně. Je zajatec a bude zajatec. Já odmítám brát na vědomí tuto realitu a chci řešení systémové, nikoli v rámci špatného systému. Proto volím od roku 2010 KSČM …
    Co prosímVás můžu podniknout jiného než volit podle svého přesvědčení? Mám běhat s transpatrenty po ulici jako Bátora nebo Bobošíková, kteří ke svému euroskepticismu mají úplně jiné, přízemní důvody : chtějí si vládnout na našem písečku sami, ale pro sebe. Já chci abychom si vládli ve prospěch všech občanů. Pro lidi a s lidmi ….

  • Bavor V. napsal:

   Nemůžu souhlasit s tímto pojetím. Je to v lidech a ne v EU. Strakonice jsou příklad, kdy se evropské peníze využívají pro lidi. Protože na opravy sítí a komunikací v takovém rozsahu by město nikdy nemělo a lidé by pořád chodili blátem, loužemi a jezdily mezi výmoly. Současné strakonické „náměstí“ (jak se říká té těhotné ulici) po opravě je přece krása. Strakonický hrad, původní sídlo Bavorů je po opravě jako nový, že by i Bavor III. záviděl.
   To, že jinde ty peníze používají na golfová hřiště, aquaparky v horách a zimní střediska v nížinách, není vina EU, ale našich Hrabišiců

   • Jethro napsal:

    Přesně. Že jsme státem zlodějů není vinou EU ale naší. EU nám snad (naštěstí) jen pomůže na ty zlodějny, kryté vládnoucími polobohy, ukázat a pojmenovat je.
    Je signifikantní, že na naše zlodějny poukazují Švýcaři, EU, Amíci, ale u nás je vše OK…
    Naše šance je jen v hlubší integraci (a kontrole) EU. Sami se z tohoto marastu nezvednem. Mafie je už příliš prorostlá do všech sfér našeho života.

 8. tresen napsal:

  Ono těch vtipů kolovalo víc.
  Základní pilíře RVHP: sovětská skromnost, polská pracovitost, československá poctivost, rumunská technologická vyspělost, vychodoněmecký smysl pro humor a všeobecná světová znalost maďarštiny.
  Anebo: Komu není vzájemné rady, tomu není hospodářské pomoci.
  Na EU nic. Leda ta ubohá brusel. Na nic lepšího se vtipálci nezmohli.

 9. cermakjanj@volny.cz napsal:

  Naprostý souhlas s autorem.
  Snad doplnění.
  1/Všichni automaticky předpokládají, že RVHP bylo zlo. To je ovšem nepochopení. Vedoucí úloha, jednotná fronta, cenzura, okupace, lágry…. nesporně,ale RVHP bylo jen administrativní ,formální ,logické a nic z toho nevynucovalo, nezajišťovalo, jednalo se o Klausem tak požadovanou ekonomickou, čistě ekonomickou kooperaci. komu a proč by něco takového mohlo vadit?
  2/ U politiků je podobný postoj projevem hlouposti, neznalosti nebo zlovolnosti/VK/, Kde se ale bere ona široká podpora , přijímání těchto pseudoargumentů u obyčejných lidí? Na to jsem nepřišel.
  3/ Naše integrace v EU plná a aktivní je jednoznačně naším národním zájmem, Základním.
  Nezpochybnitelným. Síly toto zpochybńující pracují vlastizrádně, protistátně, protinárodně.
  na tom by se měla dělit politická scéna.
  4/ Pro Petrapavla ,s kterým obvykle souhlasím. EU je projekt za prvé politický, naprosto unikátní , skvělý, moudrý díky němu tu poprvé po tisících letech máme 60 let mír. díky bohu a Adenauerovi a Kohlovi a a spoustě Evropanů. Neb být evropanem je víc než být Čechem a obé je možné a cítím se dědicem Leonardovým a Koperníkovým jako Komenského.
  Za druhé je to projekt ekonomický. Výhodný pro všechny zůčastněné mnohostraně a jednoznačně a nezpochybnitelně. Nehledě na různé dotace a diskutabilní zemědělskou politiku. Čísla mluví jasně , byť jsem líný je hledat. Za třetí je to projekt lidský. Pokračování emancipace a pokroku. Mladí už jsou evropany, žijí třeba v Londýmě a pak v Praze a pak v nějaké díře a kamarádí se s němčoury a španěly a je to skvělé. Za čtvrté je to šance jak přežít globalizaci a možná i něco horšího co nás čeká. Jediná. Cesta od evropanství k nacionalismům a jiným ismům je cestou do pekel. Asi proto je tak blízká ultrapravici, pro kterou je reakce a likvidace modernity a středověk programem.

  • vonrammstein napsal:

   Hou, skvělá agitka! Sám veliký propagátor Payne by neslepil dohromady lepší.
   K obsahu jen tolik, že já považuju za síly pracující vlastizrádně, protistátně a protinárodně takové, jako jste Vy.

   • Bavor V. napsal:

    Ano vlastizrádce je třeba trestat a zabránit policii, aby náhodou nenašla něco jiného jinde. Lessy se odvolá, dosadí se nějaký Kubiceho poskok a Martinec i Šlachta si mohou jít hledat také místo v nějaké cele, protože neplnili národně vlastenecké úkoly, ale chtěli odhalovat jakési škody spáchané vůči EU. Ať žije Parkanová, Ať žije Drobil a ať žije 10 000 let ministr všehomíra vznešený a jedinečný chemický ekonom Miroslav Kalousek.

    • vonrammstein napsal:

     Ano, vlastizrádce je třeba trestat. Jen ten klíč k jejich identifikaci je nějaký zamlžený. Nicméně Lessy České republiky, Kalousek či Drábek s tím nemají ničeho do činění, pane z Bavorů.
     Jde o objektivní posouzení toho, co je pro tuto republiku, v širším smyslu každý jednotlivý národní stát v kleci EU, skutečně užitečné a prospěšné. U ČR není tak složité to definovat, v celoevropském měřítku musíme přihlížet k mnoha konsekvencím, priority každého jednotlivého národního státu jsou mírně odlišné.
     Ano, evropská jednota v mnohosti se jeví být vynikajícím ideálem. Ale cestou větší integrace, politické či fiskální unie to prostě nepůjde, to už je snad zjevné i Vám.

     • Bavor V. napsal:

      Tak to radši zůstanu vlastizrádce, protože naopak vidím budoucnost v USE. Jinak Evropu spolkne Čína s Japonci a náš mušinec na mapě přitom ani neucítí mezi zuby.

     • Jan Čermák napsal:

      Chachá.
      Jenže na mé straně je Masaryk,Havlíček, Čapek, Komenský…
      Na vaší Klaus, Jakl, Hájek…
      Ten spor tu byl vždy, česká malost proti české světovosti.
      Definovat „národní zájem“ je elementární věc a z „normálních lidí“ nikdo nepochybuje o prospěšnosti naší evropské integrace.
      Dost mi to připomíná postoj k globálnímu oteplení, ještě až budeme plavat najdou se tací, co budou tvrdit, že žádné není.
      Prostě, v Evropě zcela marginální posto,j je zde oficiální.
      A tak je to se vším.

     • vonrammstein napsal:

      Bavor V.: Vaše volba a Vaše slepota. Na obé máte právo.
      J. Č. No jo. To jste si vybral za garanty pěknou sebranku. Teď už Vám rozumím. Vy prostě nemůžete jinak. Ten normální člověk jste pochopitelně Vy a Vám podobní. Jojo. Na druhé straně-za normální se považuju i já a lidi, co si myslí opak toho, co prezentuje Vaše představa normality.
      A hluboce se mýlíte, nespokojenost s pokusy o prohloubení integrace zdaleka není jenom české specifikum. Kdybyste občas vystrčil nos za hranice, zjistil byste to prakticky okamžitě.

     • zdenekb napsal:

      Věřím, že vy a vaši soukmenovci vidíte ten klíč k nalezení vnitřního nepřítele zcela zřetelně… „objektvivní posouzení“ zájmů národa a státu, které „není složité definovat“, to zní zajímavě. Jen asi narazí na subjektivní posouzení lidí mimo vaši partu. Pokud je mezitím nepozavíráte, samozřejmě.

     • zdenekb napsal:

      Mmch… Komenský, Čapek a Havlíček jsou sebranka? Nepochopil jsem ironii, nebo to můžete nějak vážněji rozvést…?!?

     • vonrammstein napsal:

      Zdenekb: Není to ironie, to myslím naprosto vážně. Ano, můžu to rozvést, Vy nejste Šklíba. Ale budete muset chvíli počkat, finišuju v balení a zítra mizím, daleko a na dlouho. Pár dní nebudu online. Ale nepochybuji, že tohle téma se tu ještě opakovaně zjeví. Pak to dokončíme.

     • Minorita napsal:

      vonrammsteine, vy „jedete“ – o něco níž klasicky nadoraz …

   • Minorita napsal:

    To samé může platit na Vás vonrammsteine , a zdaleka ne v množstvím malém…

  • AlenaK napsal:

   Jane Čermáku, napsal jste to velice dobře. Se všemi body naprostý souhlas. Děkuji Vám a samozřejmě autorovi článku. I s tím dodatkem ve 13,25 plný souhlas a připomenutí Masaryka, Havlíčka, Komenského a Čapka.
   Mladí si to doufám již uvědomují, alespoň pokud mám povědomí z nejbližšího okolí, že mají v Evropě místo. Jen by měli být více slyšet. Tak jim držím palce. A nejen jim. Všem, komu není osud této země lhostejný. Ještě jednou, děkuji.

  • Petrpavel napsal:

   Ad 4) Nejsem zase takový nepřítel EU, jak to vypadá.
   S tím, co píšete o Kohlovi a Adenauerovi souhlasím, ale doba sociálně laděné „západní“ Evropy je nenávratně pryč, jen tam „mír“ nám zůstal. Zaplaťbůh za něj.
   Je pravdou, že jako postarší nedoceňuji výhody žití po celém světě, ale copak by to nešlo bez členství v EU, pokud by sama tomu nebránila? (Co říkáte tomuhle : kdo není spokojený doma, není spokojený nikde).
   Teď jsme ovšem v globálu 🙂 jinde. Evropantví v zájmu světových i našich kapitálových skupin a pro sjednocení jejich vlivu odmítám. Raděj sedět na, ovšem nesmradlavém, našem dvorečku a dělat si svou hospodářskou politiku. Ne tedy s Klausem, BoBo, ultrapravicí či ultralevicí v čele!

   • Bavor V. napsal:

    Ať chceme nebo nechceme, stejně ta naše hospdoářská politika bude závislá na tom globálu. Jenže může být komplikovanější o cla a hraniční přechody, nedaňové nevýhody atd. Pro ten náš mušinec na mapě, který si ústy Klause a podobných myslí, že je pupkem světa, jiná cesta není. On to ví i ten Klaus, jenže potřebuje být velkou rybou v malém smradlavém kačáku i když je jen čudlou ve velkém moři. A evropanství není jen v zájmu kapitálových skupin, ale i v našem, protože to globálně přináší a dál ponese (až se konečně všichni dohodneme) více výhod a vyrovnávání než těch nevýhod.

    • Petrpavel napsal:

     Odpověděl jste si sám : lépe bude, „…až se konečně všichni dohodneme…“ 🙂
     Copak je to možné? Kdepak.
     Lépe bylo. Omezení cly, hranicemi, nedaňovými výhodami, zákazy se už přežilo, teď se na všem dohadujeme – David s Goliášem 🙂

 10. Řezníček z Brna napsal:

  Jen pár slov k EU: Můj dědeček se narodil v roce 1900. Když byl starý jak já (49 let) měl už za sebou dvě světové války a do té první rukoval v 18 letech. Možná, že kdyby už tehdy existovalo něco jako EU nemusel by prožít 2 světové války. Evropa dala světu dvě světové války a pokud jejím zapřičiněním Evropa zůstane další generace bez války, zaplať Pan Bůh za ní, přes všechny její nedostatky.

 11. Šims. napsal:

  ze všeho vyplývá, že to spolkování RVHP i to Bruselské asi nějak musí být. Akorát je problémem ta realizace a nalezení té správné cesty, v tom vidím asi největší problém. Protože obě uskupení dělala a dělá chyby a někdy se zdá, že nepoučitelné. To, že je EU v mnohých ohledech dávno weberovským byrokratickým strojem, tak o tom také žádná. Ale největším paradoxem snad je skutečnost, že naše pravice ODS neustále kritizuje EU, přitom si z poskytovaných eurofondů nejvíce nakradla. Možná by EU udělala nejlépe, kdyby peníze posílala rovnou na uvedené účty a nemusely by se dělat žádné programy a europrojekty. To by bylo nejlepší.

  • Gerd napsal:

   Šimsi,
   a právě proto ODS velmi dobře ví, co kritizuje a proč to v EU nefunguje. Nakonec se dočkáme mnoha přihlášení čelných politiků, jak hrdinným odporem vůči EU a ekonomickým bojkotem (rozkrádáním) osobně přispěli ke konci EU.
   EU se jednoho dne zbaví všech problematických členů jako jsou Řecko a Španělsko, nebo nepřežije. Ale přitom se zbaví i ČR.

   • Minorita napsal:

    :-))) Kočko, to bylo trefné a vtipné ( bohužel i vysoce pravděpodobné…)

   • Minorita napsal:

    Omluva Gerde – autorem jste Vy a já se omlouvám , i Kočce šklíbě … PARDON !!!

 12. Občan zZz napsal:

  Macháček (ten bigbíťák z Respektu, jak napsal jonáš) napsal, že u nás se mluví o EU jako o Bruselu, kdežto když u nás byla Merkelová, tak ta když mluvila o EU, používala slovo Evropa. Cítíte ten rozdíl? Slovo Brusel, navozuje představu armády strohých upjatých nevlídných úřednickýc byrokratů, kteří pořád něco nařizují. Kdežto když se řekne slovo Evropa, tak je to něco velkolepého a kladného. Tohle má na lidi docela vliv. Tím kdo u nás naočkoval půlku národa včetně novinářů proti EU je Klaus. Problémy samozřejmě jsou, peníze EU by měly být řízeny z jednoho místa, ne že si každý bude co chce. Snad se to podaří vyřešit.
  Někdy mi to tak připadá, že lidi budou vždycky slyšet na to, když jim nějaký politik řekne: Podívejte se jak tam ti druzí, jak ti na vás vydělávají, odírají vás, ubližují vám, vždyť vy jste ve skutečnosti mnohem lepší, to ti druzí ti mohou za to, že se vám nedaří mnohem líp. (Ti druzí, to je v tomto případě EU).

 13. xpow napsal:

  Hezký článek. Ono srovnávání EU s RVHP nemá žádný racionální základ, proto to tak kulhá. Z mého pohledu je to projev takového nízkého vazalského myšlení a zároveň pokles politické kultury na ty nejnižší stupně. Tyto projevy radikalizují bezmyšlenkovité davy, ale co je nejsmutnější získávají politikům příznivce a tak jsou v kurzu.
  Klausova nevraživost proti EU má z mého pohledu hlavně dva důvody. První – Klaus bojuje za zájmy skujpin, kteří česko zprivatizovali a bojí se o majetek. Druhý – Klaus má v čestu obrovskou moc přesahující jeho ústavní postavení zatímco ve světě je považovaný za nedůvěryhodného podivína a tak obrací česko proti nepřátelskému světu.

 14. Bavor V. napsal:

  xpow
  líp jste Klause vystihnout nemohl. Jakýkoliv jiný president (kromě Sobotky Přemysla a Bobo) se bude chovat úplně jinak.

 15. Minorita napsal:

  Xavere, výborné řádky, díky…Místní doslova hysterická fobie z EU a primitivní šosácké paralely k RVHP , jsou v množství a stoupající agresivitě děsivé …

Komentáře nejsou povoleny.