Romové, zvláštní školy a experti


napsal PP

Vlkův úvod:

Tohle není autorská premiera PP na Kose . Ta byla před pár dny s bajkou o veverkách a syslech.  Nicméně neposlal jen tu. Ale  další dva články, které jsou věnovány problematice vzdělávání. Dnes si dáme  jeho článek o vzdělávání Romů, kdy prezentuje  data z rozsáhlé zprávy o postavení Romů ve 12 zemích EU, o které jsem psal před nedávnem v kontraprojekci k  rozsudku Evropského soudu pro lidská práva.  PP si ji totiž dávno nastudoval v detailu a dnes  z ní publikuje. Zítra si dáme ještě jeden materiál stejného autora. O inkluzi.

Po válce, tedy v relativně nedávné době se v Čechách a na Moravě ocitly značné skupiny romského etnika. Přišly, nebo byly přesunuty, ze Slovenska, Maďarska a Rumunska (olašští Romové). Zpočátku byli tito lidé de facto negramotní, neuměli česky, trpěli velmi vysokou (prý až osmnáctiprocentní) novorozeneckou úmrtnost. Společensky byli kdesi na kmenové – rodové úrovni vývoje. Moderní instituce, alespoň u sebe, neznali,  své vlastní měli na úrovni raného středověku – volba „krále“. V daném stavu to bylo etnikum se zdejším obyvatelstvem v mnoha ohledech nekompatibilní. Úřady se u Romů aktivně zaměřily na snižování dětské úmrtnosti, zdravotní osvětu, zvyšování gramotnosti, osvojení domácího jazyka. Efekt?

(Následující tabulky jsem vyrobil extrakcí pro nás relevantních dat ze zajímavého dokumentu shrnujícího výsledky výzkumu samotné EU o Romech: fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf)

Vzdělání Romů -studie EU

Ano, vidíte správně. Z výzkumu provedeného v roce 2011 byla Česká republika ve vzdělávání Romů nejlepší v Evropě! V zaměstnanosti Romů stejně tak, nejlepší v Evropě! Ovšem tady v dalším grafu je ČR až na chvostu. A cože to ukazuje? Aha, počet romských dětí nechodících do školy:

Romové -školní docházka

Čili i v otázce negramotnosti romských dětí máme jedny z nejlepších výsledků!

Takže si to shrneme. Během krátké doby jsme dokázali totálně srazit negramotnost nově přišedšího obyvatelstva z de facto- jiné civilizace, vzdělat jej a velkou část z nich (největší v Evropě, jen pro připomenutí) zaměstnat. A to tak, že jsme to zvládli NEJLÉPE ze všech evropských zemí!

Tato bezprecedentní úspěšnost byla dána několika faktory, přičemž za jeden z nejdůležitějších lze považovat ucelený systém zvláštních škol a učilišť. Ten u nás začal být budován po první světové válce právě se záměrem pozvednutí mentálně a sociálně znevýhodněných dětí. Tyto školy svým způsobem práce a spíše praktickým zaměřením lépe odpovídaly intelektovým, charakterovým a zvykovým specifikům Romů. Naše zvláštní školy (teď praktické a speciální) si tedy mohou připsat k dobru absolutně nejlepší fungování a začlenění českých Romů do společnosti ve srovnání s Romy kdekoli jinde v Evropě! Tyto školy tedy lze vnímat jako pozitivní unikum s výbornými výsledky. Jeden by skoro čekal nějakou pochvalu od OSN nebo tak něco. Třeba, že se k nám, do našich zvláštních škol (to nové korektní pojmenování mi nikdy nepřirostlo) budou sjíždět výpravy z celé Evropy. Že se tu budou střídat autobusy plné učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a hlavně politiků, aby se přiučili, jak integrovat a vzdělat své Romy či jiné menšiny.

A místo toho – žaloba! A rozsudek.

V pátek 13. 11. 2015 uplynulo 8 let od vynesení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který potvrdil, že v ČR dochází k diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělávání. Vzhledem k velmi liknavému jednání ČR byl proti ní zahájen Evropskou komisí v říjnu loňského roku (tj. 2014) tzv. infringement proceedings, řízení pro porušení mezinárodního práva (zdroj EDUin)

Do toho v posledních deseti patnácti letech vznikla spousta neziskovek zaměřených na Romy. Našel jsem jich něco přes sto třicet, podle jednoho zdroje jich je u nás v přepočtu na obyvatele nejvíc na světě. U nás. V zemi, která se s původní romskou zaostalostí vyrovnala nejlíp v Evropě. Tak v této zemi s nejvzdělanějšími Romy začaly některé ty „neziskovky“ hlasitě volat, že s tou diskriminací už to vážně přeháníme. Že my ty Romy tak dusíme, že už nemůžou pomalu ani dýchat.

Tady bych rád  citoval jednu zprávu z novin. Je z roku 2001, tedy docela stará. Ale zase je z doby před vznikem těch mnohých „neziskovek“, tedy z doby, kdy u nás musel být skoro apartheid a rasismus tak hustý, že by se dal krájet.

30. 8. 2001 /Romský/ Král Lipa novinářům ještě před svým zvolením řekl, že by se jako král zasadil především o to, aby Romové omezili užívání drog a neodcházeli z republiky. „Řeknu vám, žil jsem po celém světě, Česká republika je nejlepší zem s nejlepšími zákony. Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/romsky-kral-vyda-sva-prvni-narizeni-dby-/domaci.aspx?c=A010828_130002_ostr_zpravy_inc

Jakže to tehdy řekl romský král pan Lipa? Že Česká republika je nejlepší země s nejlepšími zákony!

Přikládám ještě link na článek s maďarským romským „vévodou“.

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3-_Ce_eDLAhXsPZoKHVZKAF4QFggcMAE&url=http%3A%2F%2Fzahranicni.ihned.cz%2Fevropa-slovensko%2Fc1-50457260-deset-z-deseti-zlodeju-jsou-cikani-ale-ja-mam-reseni-rika-madarsky-vajda&usg=AFQjCNGUi7AdgOWEThxBHMghItMSvg3j6w

Který řekl (parafrázuji): nejde o rasismus, ani ve školách, Romové si za mnohé můžou sami, a pak si stěžují, místo, aby se snažili. Musí začít u sebe.

To řekli romští představení. A co říkají naši experti, no spíše „experti“, se kterými se už před nějakou dobou roztrhl pytel? Tak třeba:

„Segregací přicházíme o talenty dětí. Tvoříme nezaměstnané“. Říká expertka.

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSocrF_uDLAhXrIJoKHfOmDF4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fzpravy.idnes.cz%2Frozhovor-s-klarou-laurencikovou-d4s-%2Fdomaci.aspx%3Fc%3DA150923_155850_domaci_zt&usg=AFQjCNFsDcAxkS-_7NYvE_P4Bx_NXpaljg&bvm=bv.117868183,d.bGs

Nevím, jestli paní expertka (a jí podobní) jen nemá informace, nebo podléhá ideologii. (V dětství, když se někdo choval obzvlášť nejapně, či vedl nadmíru nesmyslné řeči, jsme říkali: seš blbej nebo navedenej? Výstižnost toho pořekadla doceňuji až teď.) Grafy jasně ukazují, že díky zvláštním školám nejen, že nepřicházíme o talenty a nevyrábíme nezaměstnané, ale právě naopak. Ať už k tomu má „expertka“ jakýkoli důvod, říká zcela nepravdivé věci. V minulosti působila mimo jiné na ministerstvech školství a práce a sociálních věcí…

Tady už bych mohl skončit, ale nedá mi, abych ještě nezmínil něco k těm „expertům“ a „neziskovkám“.

Tito „experti“, ať už mluví o Romech, genderu, migrantské krizi či třeba zelené politice (tam snad méně výrazně), mají jedno společné. Totiž, že aktivně poškozují Českou republiku, její obyvatele, v našem případě ale i samotné Romy, kteří kvůli jejich interpretacím nemohou přijmout zodpovědnost za svůj život, protože přece rasismus. Zůstávají tak v pozici trvale nedospělých, jen žádajících a majících nárok a své neúspěchy svádějících na jiné.

Z těchto expertů-aktivistů je často cítit nenávist k naší zemi a lidem v ní žijících. Samozřejmě k majoritě, menšiny bývají naopak oblíbené. Je to spekulace, ale v tom nepřijetí vlastních lidí lze vidět psychologický obranný mechanismus projekce. V tom případě by šlo o nepřijetí sebe sama a promítnutí vlastností, které u sebe odmítá, do své skupiny, tj. do majority. To skrze už zmíněného mechanismu projekce (ne já, ale to vy jste špatní, rasisti atd.), snad sublimace (já nejsem zlý rasista, ale hodný lidumil) snad popření. Dále adorace minorit (podle principu každý je lepší, než já), to vše na bázi nezdařeného přechodu do dospělosti a chronicky neyyřešené krize identity. Vše v důsledku nepřijetí sebe sama a své vlastní agrese. Právě proto jsou tito lidé ve skutečnosti skrytě agresivní, moralizováním manipulativní a svým zkresleným vnímáním reality se blíží nesvéprávnosti, (bohužel jen de facto, nikoliv de iure).

Mimochodem podobný princip uplatňují i genderistky – ne zcela vydařené přijetí sebe, narušená sebeúcta spolu s projekcí své agrese na druhé, v tomto případě muže. Ti vlastně slouží jako stabilizátory jejich sebepojetí. Nemůžu za to já, můžou za to oni. Za mou nespokojenost, mé domnělé nebo reálné neúspěchy, mou omezenost. Ale to by bylo na jiné povídání.

Kroky těchto lidí, včetně mnohých politiků, ani při nejlepší vůli nejsem schopen vidět jako snahu systém zlepšit, ale naopak jej poškodit, nebo zničit. Nejsem žádný politolog, ale takto mi přijde, že oni jsou více protisystémoví, než ty skupiny či politické strany, na které s gustem (zase projekce?) ukazují.

Teď k neziskovkám, které byly zrozeny k pomáhání Romům se integrovat. Jak pomohly? No, podívejme se na čísla:

V roce 2006 bylo v ČR 310 sociálně vyloučených lokalit, s počtem cca 60 – 80 tisíc lidí.

V současnosti, tedy po cca desetiletém působení mnoha a mnoha neziskovek je to … voilá … 606 ghett, v nichž žije 95 – 115 tis osob! (Zdroj MPSV)

Takže v počtu ghett zhoršení na dvojnásobek, cena v jednotkách až desítkách miliard (kompletní cenu jsem nikde nenašel, začal jsem sčítat dotace jednotlivých neziskovek či cenu konkrétních projektů, ale rychle jsem to vzdal. Tolik času nemám.). Jak to, cena? Přestože jsou to neziskovky, z převážné části jsou dotovány státem, tedy námi. Nuže, během bohulibé snahy neziskovkářů integrovat Romy se zvýšil počet ghett na dvojnásobek! A zaplatili jsme si to sami. A k tomu nálepku rasisty a xenofoba zdarma. No nekupte to!

Na závěr bych chtěl říct, že z dané situace vůbec neviním Romy (snad to z mého textu nevyplývalo). Ale že za skutečný problém, a to problém nás všech, považuji tyto antisystémové jedince a skupiny, z nichž někteří sedí i na docela vysokých postech. Jejich působení je jako rakovina. Zpočátku jednotlivé nenápadné buňky, které ale postupně, agresivně a hlavně vytrvale oslabují organismus státu a rozkládají tělo společnosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.